Онлайн курс: „Анализ и контрол на фирмените разходи. Техники за управление на разходите“

Приключило

22 - 23 май 2024

Online

Онлайн курс: „Анализ и контрол на фирмените разходи. Техники за управление на разходите“

Дата:

22 - 23 май 2024, сряда - четвъртък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Курсът цели да предостави на участниците най-важните практически знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи.

На семинара ще бъдат преподадени необходимите умения за класифицирането на различните видове разходи с цел тяхното управление и контрол и ясното разпознаване на специфичното поведение на различните видове разходи спрямо обема на фирмената дейност.

На участниците ще бъдат преподадени ключовите техники за ефективен анализ на фирмените разходи и същността на тяхната практическа приложимост, в т.ч. анализът „Разходи-Обем-Печалба” (Cost-Volume-Profit Analysis), анализът на „Критичната точка”, анализът на поведението на разходите, анализите на чувствителността и на веригата на стойностите.

Курсът разглежда и основните подходи и доказалите се в практиката ефективни инструменти за управлението на фирмените разходи, като: отчетността на разходите през целия жизнен цикъл (Life-Cycle Costing), системата на целевите разходи (Target Costing), системата „Кайзен”, бенчмаркингът, ре-инженерингът на бизнес процесите, управлението базирано на дейностите (Activity-Based Management), Just-in-Time и Lean системите, методът „Six Sigma”.

След завършване на курса участниците ще са в състояние да:

– познават същността, методите и целите на управленското счетоводство
– могат да различават и класифицират основните видове разходи
– познават изцяло и ползват терминологията на видовете разходи
– познават специфичното поведение на различните видове разходи
– могат да използват различните видове системи за управленско счетоводство
– познават системите за разпределяне на разходите и да ги използват успешно
– познават отлично и владеят анализа на фирмените разходи като ефективен управленски инструмент
– използват свободно в практиката ключовите техники за анализ на разходите
– познават и са готови да използват основните подходи и инструменти за управлението на фирмените разходи

Курсът е насочен към лицата отговорни за вземането на решения и управлението на разходите във фирмите и организациите:

– мениджърите на фирми и организации
– фирмени собственици
– финансовите мениджъри, анализатори и контрольори
– риск мениджъри
– счетоводители,
но поради широката приложимост на материята, курсът би бил подходящ и за лица заемащи други позиции във фирмите и организациите.

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на курса.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Лектор на събитието е ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI – Експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/upravlenie-na-razhodite-online/