Обучение „Офис – мениджър“

Приключило

28 май - 28 авг. 2018

София

Дата:

28 май - 28 авг. 2018, понеделник - вторник

Час:

18:30 - 21:15

Достъп:

Такса участие

Място:

София, етаж 12, София, бул "Шипченски проход" 63 ет 12, индустриална сграда Електроника, София

За контакти:

Вергиния Синапова, 0886984620, 02 983 21 , E-Mail

Организатори:

ЦПО към ОБЦ Хермес

За събитието

Професионално обучение по част от професията

Специалност: „Бизнес администрация“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курса е с практическа насоченост и е организиран в 5 модула:

• Мениджмънт на фирмата
• Маркетинг на фирмата
• Оперативно счетоводство
• Икономически анализ
• Управление на човешките ресурси

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.