Обучение „Офис – мениджър“

Дата:

5 окт. - 18 Дек. 2020, понеделник - петък

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала Образователен бизнес център "Хермес", ет.4, София, Бул. "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията, специалност „Бизнес администрация“.

Хорариум: 100 учебни часа.
Форма на занятия: присъствени или онлайн, чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курса е с практическа насоченост и е организиран в 5 модула:

• Мениджмънт на фирмата;
• Маркетинг на фирмата;
• Оперативно счетоводство;
• Икономически анализ;
• Управление на човешките ресурси.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.