Office Investments & Workspace Forum 2020

Дата:

11 юни 2020, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Sofia Event Center, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Градът Медиа Груп

За събитието

Office Investments & Workspace Forum 2020
React. Adapt. Sustain. The new market reality.

2020 година ще остане в историята с COVID – 19 епидемията и огромното й въздействие върху целия свят. Тя се разви много бързо и неочаквано и нанесе солидна вреда на глобалната икономика и веригата на доставки. България и регионът не са изключение. Несигурността е навсякъде около нас: колко дълго и до каква степен ще се задълбочи кризата?

Българският пазар на офиси навлиза в ситуацията след силен и благоприятен за наемодателите период, със значимо търсене и усвояване, нисък процент свободни площи и повишена инфлация при наемните нива на база етапа от пазарния цикъл, но и също така – активно строителство респективно нарастващ pipeline и глобална трансформация на модела на използване на офис площи. Развитието на епидемията доведе до редица строги ограничения и социална изолация и наруши пазарната среда, което в допълнение на текущите динамични процеси в сектора, генерира допълнителна несигурност за индустрията – рискове има.

По отношение на търсенето, според експертите, офис сегментът не е сред най-засегнатите (хотели и туризъм, retail), но общият икономически спад (в зависимост от дълбочината) и несигурната среда могат да поставят плановете за развитие и разширение под натиск, което да намали търсенето на модерни офис площи. Различните нива на експозиция на отделните проекти към наематели от засегнатите индустрии ще определи риска за очакваните парични потоци на вече отдадените сгради. Обект на новите договори ще сa устойчивите проекти, там където наемодателите могат да намерят гъвкав отговор на специфичната ситуация. Co-working сегментът, който динамично нарастваше през последните години, е изложен на допълнителни рискове, предвид краткосрочните договори за наем, коетоще доведе до преструктурирането му и (вероятно) отпадане на някои от играчите.

Очаква се предлагането да се забави, някои проекти ще бъдат отложени във времето и това ще спомогне за постигането на баланса търсене/предлагане. Епидемията ще бъде двигател за промяна. Експериментът „работа от вкъщи“ и възходът на технологиите за онлайн комуникация вероятно ще повлияят на моделите и стратегиите за използване на офис пространството. Здравословната среда ще стане още по-голям приоритет в изискванията, много бизнеси ще търсят възможности за оптимизация на риска от подобни епидемии, което със сигурност ще има ефект върху начина, по който се планират, проектират и управляват съвременните офис сгради.

Office Investments & Workspace Forum 2020, организиран от Градът Медиа Груп, ще предостави професионална публична платформа на експертите от водещите инвестиционни, IT / BPO, консултантски, финансови, архитектурни, строителни компании, компании за строителни решения и технологии, които да споделят своята гледна точка и визия по темите:

– Как епидемичната криза ще се отрази на пазара на офис площи в България и в частност – София? Модели за реакция и адаптация.
– Какви рискове за търсенето на модерни офис площи създава икономическият спад?
– Финансовата устойчивост на наемателите, срокът на договорите, гъвкавостта при управлението – кои са основните опори за успешното адаптиране на офис проектите към променливата ситуация?
– Ще променят ли ключовите ползватели на офис площи, IТ и BPO компаниите, начина си на работа и моделите за използване на офис пространството и как?
– Какви са очакванията за промяната на pipeline-a поотношение на тайминг и обем? Ще доведе ли това до устойчив баланс на пазара? Гледната точка на консултанти, инвеститори и банки.
– Как co-working секторът ще отговори на създалите се рискове?
– Рисковете за здравето и безопасността като двигател за промяна – как ще се промени начинът, по който се планират, проектират и ползват съвременните офис сгради?
– Има ли крайна точка трансформацията или се намираме в постоянен процес в търсене на перфектното офис пространство, което предоставя максимално здравословна среда, оптимална гъвкавост и комфорт и благоприятно потребителско усещане. Как ще изглеждат работните пространства след 5, 10, 15 години и кои ще са факторите на промяната?
– Employer branding-ът, корпоративната култура и работните пространства – как динамичната трансформация на бизнес моделите променя подхода при офис организацията и оформлението.
– Офис архитектурни тенденции 2020. Оптимизиране на рисковете за здравето и подобряване на устойчивостта чрез модерни решения, технологии и иновации.
– Тенденции в работното пространство 2020: в отговор на динамичните промени при ползването на офиса