ЗДДС и ППЗДДС – 2023г. Промени, свързани с приемането на Закона за държавния бюджет 2023 – Варна присъствен и онлайн

17 октомври 2023

Варна

ЗДДС и ППЗДДС – 2023г. Промени, свързани с приемането на Закона за държавния бюджет 2023 – Варна присъствен и онлайн

Дата:

17 октомври 2023, вторник

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Варна, присъствено във Варна и онлайн, Варна

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Присъствено във ВАРНА и онлайн обучение на 17.10.2023г. :

ЗДДС и ППЗДДС – 2023г.
Промени, свързани с приемането на Закона за държавния бюджет 2023
Лектор: адв. Росен Русков

Начало 9.30 – 13.00ч. присъствено във Варна, хотел Черно море
онлайн през zoom.us

Теми:

1. Промени в ЗДДС – деклариране касова наличност

задължени лица,данни, подлежащи на деклариране, декларации, срокове

2.Промени в Закона за местните данъци и такси, във връзка с промени в ЗДДС

3.Промени ППЗДДС –  ДВ 55 от 27 юни 2023 г.;

4. Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой;

дивиденти; трудови възнаграждения; санкции;

5. Промени в ДОПК

Предварително деклариране на ВОД, ВОП, внос и вътрешни сделки със стоки с висок фискален риск – сериозни санкции при неспазване;

Проверки при сделки с недвижими имоти и МПС, сериозни санкции при неспазване;

Погасяване по давност на лихви за публични вземания;

Промяна на оценката на активи, подлежащи на обезпечение от НАП;

Нова Глава 21а относно разплащане с публични средства, сериозни санкции при неспазване;

6.Промени на Закона за акцизите и данъчните складове – някои акценти;

7. Отговори на въпроси

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.
След името си напишете желаната форма на участие – присъствено или онлайн!!!

За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Цена от 130 лв. без ддс/ 156 лв. с ддс на човек при записване и плащане от 01.09. до 27.09.23г. и за присъствен и за онлайн вариант

Цени след 27.09. 2023г.:
150лв. без ддс / 180лв. с ддс/ за един участник ( присъствен и онлайн вариант )
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддс/ 168лв. с ддс/ за участник за присъствен вариант само

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 80лв. без ддс / 96лв. с ддс за един участник
Върху тази цена отстъпки не се прилагат. Тази цена важи само за втори и следващ онлайн участник, когато и първият участник от съответната организация участва онлайн.

Присъственото обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл. Местата за присъствено участие са лимитирани и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване. За валидно записване се смята това, за което има постъпило плащане в определения ценови срок. Ще има осигурени вода, листа за писане,чай/кафе и химикалки за присъстващите.

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Може да задавате въпроси и предварително по имейл, но не по-късно от два дни преди датата на обучението.

Краен срок за записване и плащане по редовните цени 12.10.2023г.