Обучение за складови служители – София

Приключило

1 - 2 юни 2017

София

Обучение за складови служители – София

Дата:

1 - 2 юни 2017, четвъртък - петък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София, бул. Черни връх 31

Връзки:

www.supplychain.bg

За контакти:

Павлина Цветанова, 0886277735, E-Mail

Организатори:

Supply Chain Ltd

За събитието

Точно и бързо изпълнение на поръчките

Как да подредим  и контролираме склада и да работим като швейцарски часовник.

Като предпоследна бръкна във веригата за доставки, складът поема всички негативи от грешки и забавяния от звената преди него. И въпреки това може да работи безупречно и без напрежение. Разглеждаме реално съществуващи компании, постигнали съвършенство в обработката на хиляди пратки дневно. Обръщаме внимание на най-често срещаните  пропуски в управлението, които водят до злоупотреби и загуби за фирмите. Предлагаме варианти за оптимално оползотворяване на складовите площи, комисиониране и механизми за ежедневен контрол. Даваме насоки за ефективно използване на ЕРП системите и управление на персонала.


Програмата

1. Безопасност и функционалност на склада

 • Законосъобразност, оборудване, инструктаж. Оценка на риска.
 • Процедури и спазването им.

2. Оптимизиране на складовите площи

 • разпределение на площите.
 • Стелажни системи.
 • Стокооборот на единица складова площ.

3. Функционалност и процеси

 • Входящи и изходящи потоци.
 • Пикиране и опаковане.
 • Документооборот.

4.Избор на ERPсистема, типове системи за управление на склада

 • Изисквания и функционалности.
 • Критерии.

5. Аутсорсинг

 • Договори и изпълнение.
 • Критерии, оценка и контрол.

6. Измерване на успеваемостта (KPI) и контрол

 • Приложими KPI.
 • Начини и срокове за отчитане и контрол. Анализ.