Обучение за безопасна работа и съхранение на опасни вещества

Приключило

24 юли 2019

Варна

Обучение за безопасна работа и съхранение на опасни вещества

Дата:

24 юли 2019, сряда

Час:

10:00 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Факултет по дентална медицина, МУ - Варна, Зала 1, Варна, бул. Цар Освободител 84, МУ-Варна

За контакти:

Деяна Илиева, 0889 319 568, E-Mail

Организатори:

Otgovori.Info

За събитието

Обучението е предназначено за лица, които имат задължения, свързани с оценка на риска, планиране на мерки за безопасност и здраве и организация на безопасната работа и съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Ще бъдат издадени удостоверения за преминато обучение по:

  • Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа и
  • Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.