Обучение „Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство“

Приключило

24 януари 2017

София

Обучение „Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство“

Дата:

24 януари 2017, вторник

Час:

10:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Venus Conference Center, София, бул. Дондуков 9

За контакти:

+359 885 607 724, E-Mail

Организатори:

Е-training.bg

За събитието

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа.

Обучението включва лекционно представяне, доразвито от тренинг, тестове, казуси за разрешаване и ролеви игри. Практическите елементи могат да бъдат доразработени съвместно, съобразно целите на обучението. Обучаващите се получават съответната подготовка и развиват практическите си умения в областта на управлението на екипи.

Нужно е да се свържете с организаторите, за да Ви кажат начален час на събитието, тъй като посоченият е ориентировъчен.

Публикувано на 10 януари

Съдържание на обучението:

 • Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа?
  – Стил съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
  – Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
  – Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията

 

 • Причини за недобро справяне на хората в екипа
  – Собствените им очаквания
  – Ниво на компетентност
  – Наличие или липса на контрол
  – Липса на желание
  – Проблеми

 

 • Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа
  – Позитивно насърчаване на поведението
  – Негативно насърчаване
  – Санкциониране
  – Стимулиране и заличаване на поведение

 

 • Как да се мотивират хората от екипа?
  – Базирано на нуждите
  – Базирано на характера на човека

 

 • Как да се дефинират комуникационни цели, които да ангажират и мотивират?
  – Умения за изграждане на доверие
  – Умение за даване на обратна връзка
  – Умение за слушане
  – Умение за даване на указания

 

 • Ефективно делегиране
  – Решение за задачата
  – Решение за човека от екипа
  – Проследяване на развитието
  – Даване на обратна връзка

 

 • Как да се справяме с „трудните“ членове на екипа?
  – С различния от нас
  – С всеки който определяме като труден характер

 

 • Ефективна стратегия за управление на конфликти в екипа
  – Стратегия за справяне с конфликти
  – Конфликтогени
  – Добър самоконтрол
  – Вземане на решения
  – Наличие на резервен план

 

 • Управление чрез мотивация
  -Как да накараме хората да се радват, че работят за нас?
  -Ефективни мотивационни теории – кое от тях наистина работи?
  -Изготвяне на мотивационен профил на екипа – това, което нашите служители не ни казват, но трябва да знаем;
  -Системи за заплащане – да си дойдем на мотивацията.

 

 • Управление чрез лидерство
  -Какъв тип лидер сте?
  -Как да увеличите „конкурентното си предимство“ пред другите мениджъри?
  -Защо компаниите уволняват мениджъри, но не уволняват лидери?
  -Лидери на промяната – това не е по силите на всеки;
  -Не повишават добрите „мениджъри“, а добрите „лидери“.

 

 • Управление на екип
  -Принципи на успешния екип – само 3 са, но кои?
  -Управление чрез цели – съвременни принципи на ефективния мениджмънт;
  -Управление чрез делегиране – как да накараме подчинените ни да работят повече от нас?

Публикувано на 10 януари