Обучение „Управление на бизнес проект“

Дата:

17 - 18 юни 2019, понеделник - вторник

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

MDV Professional Education, Голяма учебна зала, Учебен център, София, ул. "Шейново" 7

За контакти:

Христина Христова, +359887492126, E-Mail

Организатори:

MDV Professional Education

За събитието

Уменията и знанията за управление на проекти се превръщат в необходимост за справяне с предизвикателствата на съвременната бързо променяща се и конкурентна среда.

Ако вашият бизнес расте, имате нови продукти, навлизате на нови пазари, предстои ви промяна, преструктуриране / оптимизация на бизнеса, ако имате бизнес идея, за която търсите подкрепа, присъединете се към Валентина Станчева, MBA, MRICS на 12 и/или 13 април, за да научите как успешно да управлявате бизнес проекти.

Заедно ще разгледаме интересни примери и добри практики и ще отговорим на следните въпроси:

Как да преценим финансовата Полза от Проекта?
Как да обосновем и защитим Проекта пред бизнес партньорите ни?
Кои са най-ефективните техники за Управление на Промяната?
Как да анализираме и управляваме Риска?
Как да създадем и мотивираме добре балансиран проектен Екип?
Как да се справим с неизбежната съпротива срещу Промяната?
Кои са най-подходящите готови модели и образци (templates) за по-лесна презентация, защита и организация на Проекти?
Според нивото на предварителните си познания, имате възможност да изберете дали да се включите в пълния двудневен курс или предпочитате да изберете участие в един от тематичните дни.

Програма Ден 1:

Ползи на проектно-ориентирана организация
Организациионна структура на Проекта (карта)
Карта на процесите. Групиране
Идентифициране на нужда от Проект вместо Процес
Видове роли. Взаимовръзки
Матрица за разпределение на отговорности

Програма Ден 2:

Реализиране на проект: Case Study
Описание на работните задачи
Проектен план – граници и цели
Организация и заинтересовани страни – анализ на взаимовръзките
Управление на риска и рисковите фактори
Документиране и приключване на проекта
Социална компетентност – управление на конфликтни ситуации, емоционална интелигентност като фактор за оценката и мотивацията на екипа