Обучение „ТРЗ и личен състав“

Приключило

28 май - 16 юни 2018

София

Дата:

28 май - 16 юни 2018, понеделник - събота

Час:

18:30 - 21:15

Достъп:

Такса участие

Място:

кв. Гео Милев, ул./бул. Шипченски проход № 63 ет 12, София, София

За контакти:

Вергиния Синапова, 0886984620, E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител”.

модул „ТРЗ и личен състав“
Хорариум: 24 учебни часа;
Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула:

МОДУЛ 1 – Кодекс на труда;
• Възникване и изменение на трудовото правоотношение;
• Работно време и почивки;
• Отпуски. Видове отпуски;
• Прекратяване на трудовото правоотношение.

Кодекс за социално осигуряване:
• Държавно обществено осигуряване;
• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване;
• Обезщетения за майчинство;
• Парични обещетения при безработица;
• Задължително пенсионно осигуряване;

МОДУЛ 2 – Упражнения:
• Изготвяне на ведомости за заплати;
• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.
• Изготвяне на УП 2 и УП 3.

Ниво: За начинаещи,
Сертификат: Удостоверение,
Международно признат,
Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.