Обучение „Трудови отношения и осигуряване – законодателни промени и практика“

Приключило

22 октомври 2020

Online

Обучение „Трудови отношения и осигуряване – законодателни промени и практика“

Дата:

22 октомври 2020, четвъртък

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Проадвайс, 0886847933, E-Mail

Организатори:

Проадвайс ЕООД

За събитието

Уебинар за промените в трудовото и осигурително законодателство и прилагане в практиката. Разглеждане на казуси и примери.

Място на провеждане: ОНЛАЙН

Лектор: Надя Стайкова

Теми:

Промени в Kодекса на труда
Промени и възможности в КТ за организация на работата

1. Изнасяне на работното място извън работните помещения на работодателя.
2. Преустановяване на работата поради обявено извънредно положение
3. Реорганизация на работното време и документиране
4. Ползване на отпуск при обявено извънредно положение
5. Прекратяване на трудовото правоотношение при извънредни ситуации
6. Прилагане на КТ при временно увеличаване обема на работа
Въпроси, практика и казуси по:
Работа извън помещенията на работодателя („home office“)
Допълнителни трудови договори по чл. 110 и чл. 111 и по чл. 114 от КТ
Видове срочни трудови договори
Основание за сключване на трудовия договор. Срок на изпитване.
Допълнителни и други трудови възнаграждения, изплащане
Други
Наредба за работното време, почивките и отпуските – промени и практики

Нов текст за изчисляване размера на обезщетението по чл. 224 КТ
Ползване, обезщетяване, отлагане и давност на платения годишен отпуск
Неплатен отпуск, зачитане за трудов и осигурителен стаж
Други видове отпуск /за обществена дейност, за явяване в съда, за сключване на брак и други/, платени или неплатени
Документи за отсъствията и ред за съхраняване
Промени в осигурителното законодателство

– В Кодекса за социално осигуряване

– В Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

Въпроси и дискусия

Участниците могат предварително да изпратят въпроси и казуси по разглежданите теми в празното поле на регистрационната форма или на имейл: office@proadvisebg.com.
Въпроси може да се задават и по време на лекциите.
Обучението ще се проведе на онлайн платформа ZOOM. Парола за включване ще получите в деня на уебинара. Технически изисквания за присъствие: настолен или преносим компютър с работещи камера и микрофон.

Такса за 1 участник – 60 лв.

Възможност за закупуване на достъп до видеозапис на семинара.
Срок за записване: до 20.10.2020 г.