Тренинг „Управление и ефективност“

Приключило

10 - 11 мар. 2017

София

Тренинг „Управление и ефективност“

Дата:

10 - 11 мар. 2017, петък - събота

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Bimec Ltd., ет. 2, офис 4, София, ул. "Княз Борис I" 47

За контакти:

0885049557, E-Mail

Организатори:

Bimec Ltd.

За събитието

Тренинг 2 от Цикъл „Развиване на управленски умения“. Можете да се включите само в настоящия тренинг или в целия обучителен цикъл.

Целта на обучението е да подпомогне мениджърите при изпълнение на техните ежедневни задължения и по-специално в частта целеполагане и управление на приоритетите (времето), възлагане на задачи, избор на подходящ подход за ръководене на всеки конкретен служител, контрол на изпълнението.

Структурата на тренинга включва множество практически задачи и интерактивни занимания, които спомагат за стимулиране на личната ангажираност и незабавното прилагане на наученото. Преподавателите са с дългогодишен опит и солидна теоретична подготовка в сферата на управлението.


Резултати:

В резултат от обучението участниците ще могат да подреждат задачите по важност и спешност, да разпознават „прахосниците на време“ и да знаят как да се справят с тях, да съставят план на задачите. Ще имат познания за различните стилове на ръководене и как да подберат правилния стил според човека, когото ръководят. Ще могат ефективно да възлагат задачи, да проследяват и обсъждат тяхното изпълнение.