Обучение „Scrum на практика“

Дата:

18 - 19 сеп. 2019, сряда - четвъртък

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

bTalks Agile Learning Center, 2, София, ул. Николай Хайтов 6

За контакти:

E-Mail

Организатори:

bTalks Agile

За събитието

Този обучение има за цел да ви помогне при вземането на избран от вас сертификат за Scrum като например Certified ScrumMaster (CSM), Professional Scrum Master (PSM) и едновременно с това да покаже как Scrum трябва да бъде приложен в реален проект. Обучението е разработено така, че да вплете теорията в практиката и да обясни как Scrum принципите да бъдат имплементирани правилно.

Ще отговори на въпросите:

• Какви са ролите и отговорностите в Scrum екипа
• Какви са различните видове срещи по време на Scrum цикъла
• Как тези срещи трябва да бъдат проведени
• Как да бъдат управлявани артифактите в Scrum

В края на курса участниците ще разбират Scrum, ще могат да приложат Scrum принципите в своя работен процес и ще са подготвени за успешно полагане на сертификационен изпит.