Обучение „Scrum Master Fundamentals“

Дата:

27 март 2017, понеделник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Fusion Academy, София, Fusion Academy, София, ул. Витошка Зорница 2, кв. Драгалевци

За контакти:

Зорница Николова, +359 888 980 909, E-Mail

Организатори:

Leanify

За събитието

Scrum е гъвкав итеративен процес за разработка на софтуерни продукти, който цели чрез опростена рамка от правила да увеличи продуктивността и да осигури максимална стойност на клиентите.

Scrum Master е една от основните роли в Scrum и цели да подпомага, обучава и оказва постоянна помощ на членовете на екипа. В Scrum е много важно екипът винаги да е фокусиран, мотивиран и изолиран от външно влияние. В ролята на закрилника се явява Scrum Master, който трябва да е достатъчно добре обучен, за да може да поеме цялата организация на работата на Scrum екипа, така че да подсигури гладкото и безпроблемо изпълнение на планираната работа, както и представянето пред заинтересованите страни.

Целта на курса е да подготви Scrum Master за предстоящата му работа, така че той самия да е двигателя на екипа.

Като предпоставка за курса е необходимо Scrum Master да е преминал основния курс „Scrum“ или да има познания в областта. След като вече е запознат с основните ценности и правила на Scrum, в този курс той ще разбере каква е неговата роля във всеки един етап от реализацията на спринт-а, както и в цялостния преход на екипа към Scrum.

В рамките на еднодневно обучение, Scrum Master ще научи как да:

-обучава, интегрира и подпомага екипа в Scrum, как да осигурява спазването на правилата и ценностите
-ефективно да премахва пречки
-изолира екипа от външна намеса
-организира Scrum срещите и осигурява всичко необходимо за гладкото им протичане
-поддържа екипа фокусиран и следи за изпълнението на спринта
-какви са най-често срещаните проблеми на Scrum Master и идеи за тяхното преодоляване
За повече информация вижте тук: http://leanify.com/scrum-master-basics/