Обучение „Същност на “стройните” (Lean) принципи във фирмената дейност – Въведение в Lean“

Приключило

22 февруари 2020

София

Обучение „Същност на “стройните” (Lean) принципи във фирмената дейност – Въведение в Lean“

Дата:

22 февруари 2020, събота

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

-, София

За контакти:

+359 2 931 19 08, E-Mail

За събитието

Представен от един от водещите български специалисти със значителен опит в прилагането на Lean техники, семинарът е насочен към фирми и организации, които искат да приложат на практика тази концепция.

През последните няколко десетилетия икономическата реалност принуди бизнеса да разработи нови техники за успех със цел:

Все по-интензивно генериране на добавена стойност;
Повишаване на производителността;
Реализация на производствения процес при максимална поточност;
Все по-бърз оборот на капитала и подобряване на паричния цикъл;
Намаляване на разходите без компромиси в качеството.
Една от най-популярните системи е т.нар. Lean (често превеждано у нас като „стройни методи“). В началото това е производствената система на Тойота“, която преодоля специфичните си ограничения и към 90-те години зае водеща позиция в световен мащаб.

Смисълът на Lean e прост: „Ускори потока на стойността, като премахнеш всичко, за което клиентът не плаща“. Като резултат получаваме изключителна бързина, гъвкавост и аеродинамичност на бизнес процесите, подобрено качество, повишена печалба. За най-висока степен на приложение се смята постигането на т.нар. „точно навреме“ – Just in Time, когато всичко се подава в нужния момент, в нужното количество и по нужния начин.

У нас традиционно цари психологията на евтината работна сила, без особена грижа за ергономичност, ефикасна интензивност на труда и пълноценно използване на ресурсите. Именно затова у нас Lean може да даде (и вече успешно дава) изключително бързо подобряване на бизнес резултатите и пазарната позиция за сравнително кратко време, с използване на прости и лесно приложими техники.

Получете подробна брошура за курса!
Основни цели и теми на семинара:

1. Същност на Lean принципите във фирмената дейност

 • Какво са и какво не са “Стройните” (Lean) методи
  За методиката “Точно навреме” (Just-In-Time) и нейната приложимост в реалния живот;
 • Седемте вредни фактори (“Муда”) – “смъртните грехове” в нашата работа и начините за преодоляването им;
 • “Потокът на стойността” (Value Stream Mapping) – главна техника за елиминиране на вредните фактори

2. Основи на методиката за непрекъснато подобрение „Кайдзен”

 • Митовете за Кайдзен, или може ли българинът да работи по японски (спомени първа ръка);
 • Двата стълба на Кайдзен: дисциплина и захапка на булдог;
 • Методика за бърза реакция при несъответствие (QRQC – Quick Response Quality Control) на ниво единична линия и производство;
 • Определяне и проследяване на коригиращите действия при QRQC.

3. “Изтегляща” (Pull) система на планиране и производство. Канбан.

 

 • “Избутваща” (Push) срещу “Изтегляща” (Pull) система за управление на производството;
 • Основни принципи при управление на материалните запаси;
 • “Канбан” – основен инструмент за прости и успешни решения при планиране и производство;
 • Основни измерители на нашата работа при планиране и управление на производството.

Кой е желателно да присъства:

 •  Висше фирмено ръководство;
 • Началници на производства, мениджъри по качеството
 • Специалисти по Lean и непрекъснато подобрение;
 • Специалисти по планиране и логистика
 • Всички, които се интересуват от практически аспекти на съвременните методи за управление

Регистрационна такса: Регистрация и плащане преди 23.01.2020 – 165 евро +ДДС/Регистрация и плащане след 23.01.2020 – 180 евро +ДДС. Краен срок за регистрация и плащане 14.02.2020

В цената са включени материали, две кафе паузи и обяд.

Работен език: български