Обучение „Съдържание и водене на Трудовото ДОСИЕ. Защита на личните данни в ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ – общи и персонални документи.“

Приключило

18 март 2020

София

Обучение  „Съдържание и водене на Трудовото ДОСИЕ. Защита на личните данни в ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ – общи и персонални документи.“

Дата:

18 март 2020, сряда

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ул. Граф Игнатиев 9, 1, София

За контакти:

Надя Стайкова, 0886847933, E-Mail

Организатори:

Проадвайс ЕООД

За събитието

Обучението обхваща всичко за трудовото досие на работниците и служителите – съдържание, водене, изисквания, срокове за съхранение, унищожаване на документи.

Електронно трудово досие

Задълженията на работодателите относно защитата на личните данни. Изготвяне, водене, съхраняване и унищожаване на вътрешно фирмени и индивидуални документи с лични данни по трудовите правоотношения.

Длъжностно лице по защита на данните – избор, задачи и отговорности, изисквания.