Обучение „Приобщаване в образованието и мултикултурна среда“

Приключило

11 януари 2019

София

Обучение „Приобщаване в образованието и мултикултурна среда“

Дата:

11 януари 2019, петък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Център за приобщаващо образование , София, ул. "Княз Борис 1" 133

За контакти:

E-Mail

За събитието

Център за приобщаващо образование организира обучение „Приобщаване в образованието и работа в мултикултурна среда“

Обучението въвежда връзката между мултикултурната чувствителност на учителя и екипа за успешното приобщаване на всеки ученик.

Кои са спецификите, предизвикателствата и възможностите в общността пред учителя като професионалист. Цели изостряне на чувствителността на учителите относно правата на детето и акцентира върху извеждане на водещи принципи и задачи пред учителя в мултикултурна среда. професионална рамка.

Обучението е съставено от две свързани части:
1) Обогатяване на теоретично знание свързано с концепции като приобщаване в образованието, концепция за културно отговорния учител, култура, социални и културни различия, механизми за адресиране на многообразието в класната стая, концепция за социална справедливост, както и идеята за ключовата роля на учителя и училището за промяна на ситуацията.

2) Подобряване на уменията за работа в собствения контекст – деконструиране на съществуващи скрити предпочитания, стереотипи и предразсъдъци, развитие на културна сензитивност и комуникационни умения, осъзнаване и поемане на отговорност за лично професионално развитие и трансформация на образователния екип и институция.

Обучението цели да:
– Повиши чувствителността и знанията на участниците по отношение на съществуващи, честно неясни или неочевидни дискриминационни практики на системата и тяхното влияние както върху децата и тяхното развитие, учене и перспективи, така и върху работата на учителя и образователната институция.

– Мотивира участниците да планират стъпки за промяна в тяхната собствена практика или в културата на училището и/или екипа по отношение на приобщаването в образованието.
Подкрепи участниците да инициират системен подход на ниво училище и/или екип към активно и открито изправяне пред предизвикателствата на работата в междукултурна среда за да изградят по-приобщаваща среда, която подкрепя както децата, така и учителите.