Обучение „Правилно управление на стокови нива и доставки“

Приключило

23 май 2018

Пловдив

Обучение „Правилно управление на стокови нива и доставки“

Дата:

23 май 2018, сряда

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Limacon Event Center, Пловдив

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Limacon Event Center

За събитието

Поредното изключително интересно еднодневно обучение на Валентин Борисов от Progressive Flow в Limacon!

Подходящо е за търговски (на едро и дребно, вериги магазини) / дистрибуторски компании, както и за търговската част на производствени компании, които поддържат наличност от готова продукция.

ВЕРИГА ОТ ДОСТАВКИ. ТЪРГОВИЯ. ДИСТРИБУЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ НА СТОКОВИ НИВА

Два проблема намаляват в най-голяма степен резултатите на всяка компания, която поддържа наличност от стоки:
• Липса на наличност за някои артикули
• Твърде голяма наличност за други артикули.

Нулевите наличности са пропуснати продажби или неизпълнени поръчки, намалена печалба и разочаровани клиенти. Големите наличности са по-големи разходи, замразени средства, необходимост от отстъпки и разпродажби, намален марж и влошен имидж.

Този основен конфликт е резултат от системата с която много компании управляват стоковите наличности, система която зависи от прогнозите за потреблението и „избутване“ на повече стока по цялата верига от доставки.

Проучване направено през 2015 година показва, че търговските компании в световен мащаб имат потенциал да увеличат оборота си със 7,5 % без да отварят нови обекти.
1.1 Трилиона долара е сумата, която търговците в световен мащаб губят от оборота си поради нулеви наличности (Out-of-stock) и поради отстъпки заради прекалени наличности (Overstock).
57 % от пропуснатите продажби са поради out-of-stock
43 % са поради разпродажби, промоции и брак на артикули с твърде високи стокови нива
7,5 % повече оборот означава потенциал за значително(често над 100%) увеличаване на нетната печалба.

Голяма част от компаниите, за определяне на стоковите нива ползват следните принципи –
• прогноза за продажбите (много компании използват сложни алгоритми за анализ на големи количества данни, понякога включващи прогноза за времето в опит да намалят несигурността) и
• някаква форма на мин/макс система – стоковото ниво на всеки артикул има минимална и максимална стойност. Когато се приближим до минимума правим следваща поръчка, за да попълним наличността си.
Истината за прогнозите

Простата истина за прогнозите е, че ВСЯКА прогноза е ВИНАГИ погрешна.

В ТОС решението за веригата от доставки стоковите нива зависят от това, какво е консумирано днес, а не какво предполагаме, че ще е потреблението утре. ТОС решението е основано на „издърпване“ на стоките според реалното потребление. Основните елементи на решението са :
– честа доставка
– динамична промяна на целевите стокови нива – когато потреблението расте се увеличава стоковото ниво на съответния артикул, когато потреблението намалява се намалява нивото на съответния артикул.

Освен динамично управление на буферите (DBM) и бърза доставка основана на реалното потребление с механизми като агрегация на материалните запаси, управление на различните категории стоки (Head, Body, Tail), синхронизация на процесите Край на жизнения цикъл (EOL) и Въвеждане на нови продукти (NPI) и други, ТОС решението води до:
– много добра наличност на стоките, значително се намаляват случаите на нулеви наличности и пропуснати продажби
– значително по-ниско общо стоково ниво
– значително увеличаване на оборота на стоките(50-100%)
– освобождават се средства
– възможност за по-голям асортимент без допълнителна инвестиция
– значително подобрени марж и ROI
– устойчивост в дългосрочен план

* Теория на ограниченията (TOC)
Теория на ограниченията се основава на допускането, че всяка система, без значение колко сложна изглежда се управлява само от няколко елемента. Намирането и подходящото управление на системните ограничения води до бързи резултати и хармония в цялата система.