Обучение по Здравословни и Безопасни Условия на Труд

Приключило

14 март 2018

Варна

Обучение по Здравословни и Безопасни Условия на Труд

Дата:

14 март 2018, сряда

Час:

10:00 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

офис на "Служба по трудова медицина -ЛТМ" ООД, Варна, ул. „Роза“ № 38

За контакти:

0882 59 76 29 - Галина Атанасова, 0886 198 468 - Тереза Цанева, E-Mail

За събитието

На 14.03.2018 г. „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД организира обучение по ЗБУТ съгл. Наредба № РД-7-2.

Курсът е предназначен за:

Длъжностните лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ,
Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси /ръководители на предприятия и ръководители от структурните звена в предприятията/;
Специалисти, отговарящи за обучението по здраве и безопасност и др.
Лицата отговарящи за съоръженията с повишена опасност;
Какъв документ получавате:
На завършилите обучението се издава удостоверение за длъжностни лица, преминали ежегодно обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.;

Брой участници: максимално 9 човека в група

Теми на обучението:

Здравословни и безопасни условия на труд – понятие и основни термини
Задължения на работодателя, на работниците и служителите при осигуряване и спазване на ЗБУТ
Задължения по Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Трудова злополука
Работно време и ФРТП
Акценти по спазване на ЗБУТ, противопожарна и аварийна безопасност, породена от спецификата на вътрешно-фирмената организация на работа

Дата и място на провеждане:  14.03.2018 г., гр. Варна, ул. „Роза“ № 38

Такса участие:  – 60.00 лв. на лице.
Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на удостоверение за обучение.

При участие на повече от едно лице от фирма – 10 % намаление на таксата на лице

Плащане: Таксата за обучението се заплаща най-късно до 13.03.2018
Извършва се по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

При интерес, свържете се с нас:

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел. 0882 59 76 29 – Галина Атанасова

тел. 0886 198 468 – Тереза Цанева