Обучение по ЗБУТ за длъжностни лица и ръководители

Приключило

31 януари 2018

София

Обучение по ЗБУТ за длъжностни лица и ръководители

Дата:

31 януари 2018, сряда

Час:

10:00 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5, София

За контакти:

Деяна Илиева, 0889319568, E-Mail

Организатори:

Otgovori.Info

За събитието

Обучение съгласно изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Получавате удостоверение съгласно нормативните изисквания.

Предназначено за:

– длъжностни лица по безопасност и здраве при работа

– ръководители;

– представители от Комитетите и Групите по условия на труд;

– специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

Всеки участник получава легитимно удостоверение за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1-4 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

За повече информация и заявки:

https://otgovori.info/trainings/31-01-2018-obuchenie-zbut-sredno-nivo/

Деяна Илиева, 0889 319 568, d.ilieva@otgovori.info