Обучение по Word

Дата:

25 сеп. - 9 окт. 2024, сряда - сряда

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620 , 0885 755867, E-Mail

За събитието

Хорариум: 20 уч. часа

Форма на занятия: онлайн чрез виртуална класна стая, два дни от седмицата.

Група до 6 обучаеми

Какво ще научите в Word курса

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОКУМЕНТИ

Как да създадете изключително професионални и красиво изглеждащи документи, които да впечатляват;

СТИЛОВЕ И ТЕМИ

Как се създават, модифицират и управляват един от най-важните, но рядко използвани инструменти – „стиловете” и „темите” в Word;

ФОРМАТИРАНЕ

Как да си спестим главоболия и нерви, като знаем основните принципи за форматиране, като нап. Подравняване, интервали, табулации, и отстояния;

ТАБЛИЦИ ДИАГРАМИ

Как се създават сложни таблици в Word, как се копират таблици от Excel и как да вмъкнем диаграми и изображения в нашите документи;

БЪРЗА РАБОТА

Кои са техниките за бърза работа, като например как се прави автоматично съдържание. Фокус върху пестене на време и ефективност;

АВТОМАТИЗАЦИИ

Как се правят документи с динамични полета с Word и макроси за автоматизация на ежедневни задачи… дори да не сте програмисти;

РАБОТА С ДРУГИ ХОРА

Как да изпращаме документи, да ползваме функциите за следене на промени (track changes) и как се правят фирмени шаблони, ако работите в екип;

БЕЗПРОБЛЕМЕН ПЕЧАТ

Бързи методи за оформяне на добре изглеждащи документи след печат, генериране на PDF файлове и решенията на проблемите при работа с принтери.

 Съдържание на обучението:
Тема 1 – Как можем бързо да създадем красиви документи с Word

 • Особености при отваряне и записване на файлове. Файлови формати;
 • Задаване на заглавни части в един документ;
 • Автоматично съдържание на документи;
 • Добавяне на корица на документ;
 • Дизайн теми за впечатляващ външен вид;
 • Отваряне на PDF документ директно в Word;
 • Вмъкване на изображения. Контекстуални менюта. Специални ефекти;
 • Избор на текст. Изтриване на множество текст наведнъж;
 • Как да форматираме целия документ наведнъж, като модифицираме стиловете;
 • Използване на мерки за параграфи. Изтриване на празна ненужна страница.

Тема 2 – Методи за форматиране и редактиране на документи

 • Контролиране на отстъпите при форматиране;
 • Работа с табулации за по-подредени документи;
 • Тънкости при работа със сложни табулации;
 • Използване на номерирани и неномерирани списъци;
 • Собствен стил на номериран списък. Копиране на форматиране;
 • Списъци с няколко нива. Особености и тънкости;
 • Комбиниране на показаните техники за форматиране в един документ;
 • Съживяване на скучни Word документи с диаграми;
 • Вмъкване на таблици в Word. Събиране на широки таблици в рамките на листа;
 • Използване на шаблони за графики. Създаване на органиграма.

Тема 3 –  Как да пестим време като използваме стилове

 • Педимства и принципи на стиловете в Word;
 • Директно форматиране и инструменти за работа със стилове;
 • Структура на стилове. Кой стил кога да използваме;
 • Стилове за параграф и символи. Теми;
 • Стилове за таблици в Word;
 • Създаване на собствен стил;
 • Теми и стилове. Един нов начин на работа;
 • Създаване на собствена тема;
 • Как да изберем текст по зададено форматиране;
 • Предизвикателство. Промяна на начина на работа към теми и стилове.

Тема 4  – Как Word да прави повтарящите се задачи вместо нас

 • Кои са инструментите за автоматизация в Word;
 • Модифициране на шаблона normal;
 • Използване на предварително подготвени шаблони;
 • Създаване на собствен шаблон;
 • Използване на динамични полета в шаблоните;
 • Използване на бързите части (quick parts);
 • Създаване на мастер шаблон за нашите бързи части;
 • Записване на шаблони и документи в Word в облака;
 • Използване на макроси за автоматизиране на задачи;
 • Приложение на инструментите за автоматизация в

 Тема 5  – Създаване на подредени и красиви таблици с Word

 • Защо да използваме таблици в Word?
 • Методи за създаване на таблици в Word;
 • Превръщане на съществуващ текст в таблица;
 • Добавяне и премахване на колони и редове в таблица;
 • Предефинирани стилове за таблици;
 • Бързо ръчно форматиране на таблици;
 • Промяна на широчината на колоните и височината на редовете на таблица;
 • Коректно позициониране и събиране на таблица в рамките на листа;
 • Опции за сортиране на данните в таблица;
 • Обединяване и разделяне на клетки в таблица;
 • Импортиране на таблица от Excel в Word;
 • Позициониране на таблица около текст;
 • Базови математически операции в Word.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3-37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления