Обучение по Въведение в Лийн производството

Приключило

1 юни 2020

София

Обучение по Въведение в Лийн производството

Дата:

1 юни 2020, понеделник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

-, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Саймикс България, APICS Premier Channel Partner, има удоволствието да ви покани на еднодневен практически семинар-обучене за приложението на Lean в производството. По време на семинара ще бъдат разяснени техниките за успешното прилагане на Lean, които са необходими за непрекъснатото подобряване на производствения процес. Ще научите повече за тези инструменти и как да ги прилагате в ежедневната си работа. Досега семинарната програма е многократно представяна в България, също така е провеждана в редица компании като част от вътрешно обучение на техните Lean екипи.

Основни теми и ползи:

Ще научите за седемте загуби в производствения процес и как да работите за тяхното премахване
Ще направите карта на потоците, добавящи стойност (Value Stream Mapping)
Ще се запознаете с концепцията за визуално работно място (Visual workplace) и как да изградите 5S система на практика
Ще организирате Pull system/Kanban система – практическо упражнение
Ще научите повече за „Точно навреме” (Just in Time),
Намаляване размера на партидата и бърза пренастройка
Контрол на процесите за предотвратяване на грешки, Шест сигма, Poka yoke
Стандартизиране на работата (Standard work)
Непрекъснати подобрения (Continues Improvement, Kaize, Kaizen blitz)
Ръководене на процеса по имплементиране на Lean (Lean Leadership) и измерители за Lean

За кого е предназначен курсът:

Висше фирмено ръководство
Началници на производства, мениджъри по качеството
Специалисти по Lean и непрекъснато подобрение
Специалисти по планиране и логистика
Всички, които се интересуват от практическите аспекти на съвременните методи за управление
Регистрационна такса: Ранна регистрация и плащане – 180 евро + ДДС – платени до 8 май 2020. Регистрация и плащане след 8 май 2020 – 200 евро + ДДС.  Краен срок за регистрация и плащане – 27 май 2020. В цената са включени материали, две кафе паузи и обяд. Регистрирайте се на сайта ни или ни потърсете по телефон или имейл за повече информация.

Работен език: английски.

За повече информация и регистрация, натиснете тук.