Обучение по Управлениe на материалните запаси

Приключило

27 май 2020

София

Обучение по Управлениe на материалните запаси

Дата:

27 май 2020, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

-, София

За контакти:

+359 2 931 19 08, E-Mail

За събитието

Все по-важно е ежедневното прецизно управление на запасите. Фирмите се нуждаят от подходящи равнища от запаси, които да са достатъчни да задоволят изискванията клиентите, но необходимо да се минимизират инвестираните парични средства. Този специализиран еднодневен семинар ще ви помогне да поръчвате, контролирате и управлявате запасите по-добре. По време на семинара ще научите формули за определяне на на размера на поръчките, техники за складиране и дистрибуция, а така също и как да измервате инвестициите в запаси, за да ги управлявате по-добре и да максимизирате рентбилността.

 

Този семинар ще ви запознае с:

Управлението на материалните запаси при различни производствени стратегии,
Физическото складиране и системи за организация на складовите места и подредбата в склада
Системи за номериране на артикулите
ABC анализ
Правила за поръчване и кога да ги използваме – Точка на поръчване(Reorder Point), Периодичен преглед (Periodic Review), Икономичен размер на поръчката (EOQ), Планиране на материалните ресурси (MRP)
Гаранционен запас – как да го определим, желано ниво на обслужване
Управлявани от доставчиците запаси – Vendor Managed Inventory
Техники за контрол на точността на запасите – методи за изписване на материалите, годишна и частична инвентаризация
Планиране на дистрибуцията (Distribution requirements planning – DRP)
Ключови измерители при управление на запасите (KPI)

За кого е предназначен курсът:

Професионалисти в сферата на складово стопанство, материално планиране и администриране на основни данни за материалните запаси, доставки, логистика, производство, мениджъри и ръководители.
Фирми, търсещи минимизиране на инвестициите в материални запаси и подобрение на познанията си в сферата на планирането и управлението на материални запаси.
Регистрационна такса: Ранна регистрация и плащане – 180 евро + ДДС – платени преди 6 февруари 2020. Регистрация и плащане след 6 февруари 2020 – 200 евро + ДДС.  Краен срок за регистрация и плащане – 4 март 2020. В цената са включени материали, две кафе паузи и обяд. Регистрирайте се на сайта ни или ни потърсете по телефон или имейл за повече информация.

За повече информация и регистрация, натиснете тук.