Kanban Certification Training – ONLINE LIVE

Дата:

23 април 2021, петък

Час:

09:15 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Проджекта ООД , 0888102729, E-Mail

Организатори:

Проджекта ООД

За събитието

Запознайте се с Канбан (KANBAN) – модерен метод, който се използва в гъвкавото (Agile) разработване на продукти и в управлението на проекти!

Обучението е подходящо за директори, ръководители на екипи, ръководители на проекти, бизнес анализатори, ИТ специалисти и скръм мастъри.

Не е нужно участниците да познават или да имат предишен опит с метода Канбан. Що се отнася за тези, които имат такъв – те ще имат възможност да споделят своите предизвикателства и заедно с лектора да намерят възможни решения.

Курсът е базиран на публикациите на създателя на метода Канбан – Дейвид Андерсън, но е изключително практически ориентиран, с дискутиране на множество казуси, решаване на въпросници и дизайн на примерни канбан системи.

Цели

Придобиване на задълбочени знания и разбиране за Канбан. Впоследствие, прилагане на наученото, за да се подбори ефективността на работния процес и увеличи способността на екипа / организацията да създава стойност за своите клиенти при изпълнението на проекти или разработването на продукти.

Метод на обучение

Методът на обучение е интерактивен и включва:

Презентации

Дискутиране на казуси

Решаване на въпросници

Продължителност

Курсът е с продължителност 1 ден.