Обучение „НОВАТА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО АВТОРСКОТО ПРАВО В ЦИФРОВИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР“

Приключило

3 юни 2019

София

Обучение „НОВАТА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО АВТОРСКОТО ПРАВО В ЦИФРОВИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР“

Дата:

3 юни 2019, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л “BW Premier Collection City”, София, ул. “Стара планина” 6

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

По време на обучението ще бъде представена новата Директива на Европейския парламент и на Съвета за авторското право в цифровия единен пазар. Ще бъдат разяснени очакваните стъпки за имплементиране разпоредбите на Директивата в българското законодателство.

Ще бъде направен и общ преглед на нормативната уредба на авторското право в България и по-специално разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и Закона за радиото и телевизията. Ще бъде представена и актуална административна и съдебна практика във връзка със защитата на авторските права.

По време на обучението ще бъде направен и анализ на практиката на Съда на ЕС по отношение на авторското право в дигиталната среда.

Лектори на семинара са:

МАРИЯ СТОЕВА – Старши юрисконсулт в дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерство на културата

ГИНКА ХРИСТОВА – адвокат, председател на Международен правен център – ILAC, външен affiliate преподавател към Hаrvard University