Обучение „Leadership през личността“

Приключило

28 - 29 сеп. 2017

София

Обучение „Leadership през личността“

Дата:

28 - 29 сеп. 2017, четвъртък - петък

Час:

09:00 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ул. „Иван Сусанин“ 9, София

За контакти:

0889 898109, E-Mail

Организатори:

Анелия Димитрова

За събитието

Ролята на лидера започва с задълбочено разбиране на нуждите, стремежите и тревогите на екипа и за него самият. Но преди да достигнете до същината на това той трябва да преминете през себе си – личността. Ефективното учене и развитие на лидери се получава в контекста на собствения им стратегически, икономически, емоционален дневен ред, заедно с хората, върху които ще влияят и водят. Трябва да има ясно очертана рамка на собствения си портрет, за да даде и такава на екипа относно бизнеса.

Важно е лидерите да си отговорят на няколко въпроса:

1. Къде гледате и какъв е фокусът ви?
2. С какви хора взаимодействате и какво е качеството на взаимоотношенията ви?
3. Кои сте вие и достатъчно смели ли сте, за да бъдете себе си?

Новите лидери на 21 век не използват стратегиите си за успех от миналото, а изучават собствените си стратегии, модели, вярвания в настоящето, за да откликнат на промените в бъдещето. Най – добрите просто създават своето и на своите организации бъдеще.

Предимства на тренига:

  • Интензивна персонализация, специфична за конкретната организация, за която се изпълнява
  • Динамичен модел на обучение според „изискванията” на клиента, неговата цел, неговите личностни ресурси и растеж
  • Категорични крайни резултати в екипната комуникация, признаването на лидера като авторитет и в бизнес преговорите с максимална ефективност за съответната организация

Тази програма анализира симбиотичната връзка между лидерството и вземането на решения. Програмата съчетава теория и практиката, за да се изгради максимална ефективност при добрите решенията, и да бъдат избегнати лошите такива. Вниманието ще бъде обърнато на двойните аспекти на процеса на вземане на решения: интуитивен срещу рационален и съответните стойности и на двете.

Ще бъдат обсъдени качествата, които трябва да притежава един лидер, особено по отношение на стратегическото вземане на решения и прилагането им, за да се постигнат максимални резултати за организацията.

Програмата включва следните теми:

• Динамика на вземането на решения
• Психологически аспекти при вземане на решения
• Качества на ефективен лидер
• Адаптация за ефективно управление на промените
• Планиране
• Творческо мислене, разрешаване на проблеми и вземане на решения
• Действие
Предимства на програмата:
• Психологически клопки при вземането на решения
• Създаване на култура на решителни действия в една компания за противодействие на нерешителността
• Справяне с „претоварването на информацията” при вземането на решения
• Редовно използване на процеса на вземане на решения, а не като периодичен такъв
• Важността на психологическото самосъзнание, особено когнитивните изкривявания и илюзията за рационалност
• Лични качества на успешните лидери
• Модели на „трансформационни лидери“ за анализ и приложение

Кой трябва да се запише?
Лидери, мениджъри и лицата, вземащи решения, които не е задължително да бъдат ограничени само до висшето ръководство в дадена организация. Този семинар привлича лицата на всички нива на властта във всички видове организации: корпоративни, академични, правителствени и служебни.