Обучение „Изкуството да презентираш“

Дата:

12 - 13 Дек. 2019, четвъртък - петък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

12 – 13 декември 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Водещ : Цветелина Гюрова

 Цели на обучението:

Участниците да установяват контакт с аудиторията
Да задържат вниманието на аудиторията
Да предават успешно посланието на презентацията си
Да се възползват от езика на тялото
Да структурират съдържанието на презентацията си
Да се справят с трудни въпроси и участници

Подход:

Интерактивно и практически ориентирано обучение, в основата на което е необходимостта от упражняване на уменията за въздействащо презентиране пред аудитория. В множество упражнения и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните техники за презентиране, като ще получават обратна връзка относно начина, по който се справят. Създаване на условия за дискусии и интензивен обмен на опит и идеи между участниците по темата.

Програма за обучението:

12 декември

Отваряне на обучението – представяне на целите, програмата и времевата рамка на обучението. Запознаване на участниците и сваляне на техните очаквания.
Вдъхновяващите убеждения на майстор комуникаторите. Модел на ефективна комуникация.
Рапорт. Упражнение за влизане в рапорт с аудиторията. Как да използваме невербалната комуникация, за да задържим вниманието на аудиторията.
Попълване на тест за индивидуалния тип възприятие. Представяне на репрезентационните системи. Упражнение за използване на четирите „езика” (слухов, визуален, кинестетичен, слухово-дигитален).
Състояние на презентатора. Как да се движим и да използваме пространството целенасочено. Упражнение за състояние на презентатора.
Закони на комуникацията. Отговорността и необходимостта презентаторът да бъде гъвкав, да иска непрекъснато обратна връзка и да променя подхода си, когато вижда, че посланието му не достига до аудиторията.
Типове презентации и свързаните с това различни цели и стил на презентиране. Закони на ученето.
Подготовка на презентацията. Подготовка на слайдове – основни правила. Какво дразни най-много аудиторията.
13 декември

Проучване на аудиторията – кой ще присъства, какво знае, какво очаква, какви са неговите познания, какви са интересите му, мотивацията, доминиращият тип възприятие. В зависимост от отговора на тези въпроси се структурира съдържанието, както и се определя поведението на презентатора.
Структуриране на съдържанието на презентацията. Представяне на 4-мат системата, позволяваща всеки от аудиторията да намери отговора на въпросите: защо, какво, как, какво ако. Упражнение – 4-мат система.
Търсене на обратна връзка от аудиторията. Задаване и отговаряне на въпроси. Справяне с „трудни” слушатели. Допускани грешки при презентиране.
Представяне на предварително подготвени от всеки участник презентации. Видеозаснемане. Даване на обратна връзка на презентиращите относно: съдържание на презентацията, невербално поведение, отговори на въпроси на аудиторията.
Идентифициране на области за подобрение на презентационните умения на всеки участник. Затваряне на обучението.

Участниците в обучението получават сертификат.

Цена 360 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF