Обучение „General Data Protection Regulation“

Приключило

15 май 2018

София

Обучение „General Data Protection Regulation“

Дата:

15 май 2018, вторник

Час:

10:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Център за професионално обучение към ФНТС , София, ул. Г. С. Раковски 108

За контакти:

E-Mail

За събитието

ФНТС организира обучение по GDPR, на което ще представи основните моменти в новата правна рамка и необходимите практически стъпки за администраторите с цел въвеждане в дейността им на новоприетите стандарти за защита и обработване на личните данни.
Регламентът влиза в сила от 25 май 2018 г.
Обучението е предназначено за ръководители на организации и фирми, ЦПО, Правен отдел, IT отдел, Човешки ресурси, маркетинг, администратори на лични данни и обработващи лични данни лица.
Обучението е с практическа насоченост и участниците ще получат разработени: Примерни декларации за съгласие,
примерна информация за администратора на лични данни, примерни стандарти и процедури.
Лекторите са от Академия на МВР и Технически университет – София.
ФНТС вече проведе обучения по “GDPR – Общ регламент за защита на данните” на служителите от Община Пловдив, Община Карлово, Авис Инженеринг“ ЕООД, „Калцит“ АД, „Авионамс“ АД, „Станев консерв“ ЕООД, „ИНКОМ ПВ“ ООД, „АГРОТЕХ ИМПЕКС – 98“, ВЕНИ – 97“ ЕООД, „Финанс Консулт БГ“ ЕООД, „Геология и геотехника – 1“ ООД, „ВЕЛТРЕЙД“ ЕООД, МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД , „ВМЗ“ ЕАД – гр. Сопот и др.