Обучение „GDPR и промените в подбор на нови служители“

Приключило

23 - 24 юли 2018

София

Обучение „GDPR и промените в подбор на нови служители“

Дата:

23 - 24 юли 2018, понеделник - вторник

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Предстои уточняване, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Casus Futura

За събитието

Ако имате нужда от помощ в практическа ориентация за това къде се срещат изискванията за приложение на новия регламент за защита на личните данни в процесите по намиране и избиране на нови служители, то това е подходящо обучение за вас.

Промените в новия регламент вече започват да се отразяват с много „заблуждаващи“ практики, които бяха наложени в пространството, като те ще се отразят значително върху ефективността на процесите, които изпълнявате или управлявате.

Онези, които пряко се занимават подбор са едни от групите, които ще бъдат значително засегнати, ако не бъдат разяснени публично рамките и насоките, в които трябва да се работи, както и кои са рисковете в тази дейност, на които трябва да бъде обърнато внимание при разработване на новите правила и свързаните с тях документи.

За настоящото обучение сме поканили представители на Комисия по защита на личните данни, които ще могат да ви подпомогнат в по-добра и практическа ориентация за това как да ги прилагате в процесите по търсене и намиране на нови служители.

Обучението е подходящо за:

Това е подходящо обучение, ако се занимавате с всякаква форма на подбор на служители, независимо дали сте вътрешен или външен за компанията специалист.
Това е подходяща форма на обучение и за всички агенции, които се занимават с подбор на служители и новия регламент, ще повлияе значително на тяхната работа.