Обучение „Финансист – банково дело“

Приключило

1 окт. - 30 Ное. 2018

София

Обучение „Финансист – банково дело“

Дата:

1 окт. - 30 Ное. 2018, понеделник - петък

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

София Образователен бизнес център "Хермес" , Индустриална сграда Електроника, София, бул."Шипченски проход" № 63

За контакти:

E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията

 

Специалност: „Банково дело“
Хорариум: 100 учебни часа

Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

 

Курса е с практическа насоченост и е организирано в 6 модула:
• Банково счетоводство
• Банково кредитиране на предприятие
• Сделки с ценни книжа
• Финансов лизинг
• Безналични форми на плащане
• Операции на валутни пазари

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.