Обучение „Ефективно лидерство, делегиране и стилове на управление“

Приключило

17 април 2018

София

Обучение „Ефективно лидерство, делегиране и стилове на управление“

Дата:

17 април 2018, вторник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Venus Бизнес център - София, София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ 9

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Startegy BG

За събитието

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Педагогическите специалисти са изправени пред предизвикателството постоянно да взимат различни решение, свързани с процеси, хора и ресурси. Йерархичната образователна структура и необходимостта от адекватни управленски решения, налагат педагогическите специалисти да притежават качества, които да стимулират разбирателство и сътрудничество.
Обучителната програма е отговор на необходимостта на педагогическите специалисти от изграждане на съвременни мениджърски умения и компетенции за развиване на екипа, както и умения за делегиране на отговорности и задачи. Обучителните модули съдържат техники и методи за усвояване на различни лидерски стилове и изграждане на способности за ефективно планиране и мотивиране.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:

Обучението е предназначено за директори и зам.-директори на училища, детски градини и образователни институции. Обучението има за цел и да подпомогне израстването на новоназначените директори и зам. директори, но също така да разшири перспективата на работа на по-опитните в сферата.

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ:

– Придобият знания и умения за същността на лидерството;
– Се запознаят с различни стилове на лидерството в учебна среда;
– Усвоят умения за ефективно управление на хора и ресурси;
– Се информират за начините на делегиране и разпределение на задачите;
– Подобрят комуникацията си за превенция и справяне с конфликти;
– Изградят умения за определяне и задаване на SMART цели;
– Изградят умения за подкрепящ подход на ръководство – окуражаване, подкрепа и оказване на признание. Умения за даване и получаване на конструктивна обратна връзка;
– Ще подобрят кариерното си развитие и компетентности, като се запознаят с европейските стандарти и научат повече за най-новите добри практики в образованието на педагогическите специалисти.

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Участниците ще получат удостоверение за един квалификационен кредит

МЕТОДИ НА РАБОТА:

Методите на обучението се основават на групово – динамичен тренинг и включват различни интерактивни и ролеви активности, които опит и преживяване изграждат знания, умения и нагласи. Методите ще бъдат илюстрирани, като инструменти, които участниците да прилагат в работата си.