Обучение „Дигитален Маркетинг За HR Професионалисти“

Приключило

17 февруари 2018

София

Обучение „Дигитален Маркетинг За HR Професионалисти“

Дата:

17 февруари 2018, събота

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

офис Horizons Bulgaria, София, бул. Хр. Смирненски 7

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Horizons

За събитието

HR Е НОВИЯТ МАРКЕТИНГ!

Преходът към изцяло дигитална среда налага нови подходи за подбор на персонал, не само променящи концепцията на дейността, но и използващи нови технологични средства за реализацията й.

Привличането и задържането на професионалисти, изграждането на добър корпоративен имидж, могат да се окажат предизвикателства за всеки опитен HR специалист, когато средствата за реализация на поставените цели са изцяло в технологична среда.

Дигиталният маркетинг е изключително динамично развиващо се направление на традиционния маркетинг. Стартират тенденции за усвояване на нови канали за маркетиране, валидни за всяка дейност в корпоративната среда. Подборът на персонал също е повлиян от технологичните новости, техниките на прилагане се подчиняват на нови правила, изискващи нови умения, креативно и същевременно алгоритмично мислене и подход.

Човешкият ресурс, като маркетингов канал, се превръщат в потенциал, чийто заряд предстои да се изследва и прилага в полза на организациите и тяхната стабилност.

Все по-голямото формализиране на HR маркетинга изисква задълбочени познания на дигиталната среда, професионално използване на стандартните дигитални и алтернативни маркетингови техники, за постигане на организационно здраве и устойчивост.

Създаването на корпоративна визия, ориентирана към поведението на служителите и използването на човешкия ресурс като канал за продажби, превръща HR дейностите в нов маркетингов подход.
Активното използване на подобни алтернативи изисква множество дигитални маркетингови дейности, регулярно прилагани към ежедневната фирмена активност, дългосрочно планиране, мониторинг и анализ на резултатите.

Какво ще научите?

Нови концепции и подходи на прилагане на HR дигитален маркетинг
Оптимизиране на социално корпоративното представяне
Насоки за създаване на краткосрочна и дългосрочна HR дигитална стратегия, ориентирана към вашите корпоративни цели и нужди

За кого е подходящо обучението?

Практикуващи HR специалисти, HR мениджъри, консултанти по подбор, специалисти по Employer Branding и комуникации

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

1. КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ФИРМЕНИЯ УЕБ САЙТ И БЛОГ ЗА ЦЕЛИТЕ НА HR ЕКИПА В КОМПАНИЯТА?

Създаване на HR секция с цел популяризиране на работодателската марка сред служители на компанията и потенциални кандидати
Съдържание и дизайн на „секси” обява за работа с цел привличане на повече кандидати
Интеграция с платформи за работа

2. ЕФЕКТИВНИ ЛИ СМЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМЕНИ СОЦИАЛНИ ПРОФИЛИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА?

Facebook, LinkedIn

Управление на съдържание
Новини
Изготвяне и разпространение на обяви за работа

3. КОИ СА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ДИГИТАЛНИ КАНАЛИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ПОДБОР?

Специализирани форуми
Платформи за фрилансъри
Университетски сайтове/кариерни центрове
Камари и сдружения на различните видове професионалисти в България

4. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРЕЖИВЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕНДИНГ СТРАНИЦА С ЦЕЛ ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОМПАНИЯТА

Дизайн на потребителски Интерфейс
Потребителско преживяване
Оптимизация на конверсиите CRO

5. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ДИГИТАЛНИЯ HR МАРКЕТИНГ

Платена Интернет реклама при търсене на професионалисти – Google AdWords, Facebook, Twitter
Дисплей реклама, ретаргетинг и ремаркетинг – създаване на банери за подбор на таланти
SEO – оптимизация за търсещи машини – по-добра индексация в търсещи машини на вашите работни позиции
Блогинг, Управление на съдържанието на уеб сайт. Работа с текст. Семантична редакция на обява за работа
Генериране на новини и споделянето им
Социален маркетинг
Използване на партньорски програми за популяризиране на съдържание
Email Marketing, Notification Marketing – автоматизация, избор на подходящ инструмент за автоматизиране на имейл кампании към кандидати и служители, работа с бази данни
Мониторинг и анализ на резултатите чрез Google Analytics, Google Search Console

6. ДА ПОГОВОРИМ ЗА EMPLOYER BRANDING

Регулярно поддържане на имиджа на компанията в добра форма с цел привличане на най-добрите таланти
Поддържане и подобряване на репутацията на работодателя в силно конкурентна среда

7. КАКВО Е SOCIAL LISTENING

Мониторинг на разговори в дигитална среда
Приоритизиране и обработка на независима обратна връзка от служители

8. ONLINE REPUTATION

Инструментариум за управление на фирмената репутация в онлайн среда

9. ДИСТАНЦИОННИ СЛУЖИТЕЛИ?

Средства за комуникация, управление, ефективност, проследяване на резултатите.