Обучение „Бюджетно счетоводство“

Приключило

1 окт. - 20 Ное. 2018

София

Обучение „Бюджетно счетоводство“

Дата:

1 окт. - 20 Ное. 2018, понеделник - вторник

Час:

18:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Предстои уточняване, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“.

Хорариум: 60 учебни часа.

Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

Обучението е организирано в три модула:

Модул 1: Бюджетно счетоводство;

• Нормативна база;
• Организация на отчетността;
• Отчитане на капиталите;

• Отчитане на материалните запаси;

• Отчитане на приходите;

• Отчитане на разходите;
• Отчитане на дълготрайните активи;
• Годишно приключване.

Модул 2: ТРЗ и личен състав:

• Кодекс на труда;
• Кодекс за социално осигуряване;
• Упражнения.

Модул 3: Данъчни закони.

Ниво: За начинаещи.
Сертификат: Международно признат.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на квалификационен документ /удостоверение/ по Закона за професионалното образование и обучение.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.