Обучение „Бизнес продажби и преговори“

Приключило

26 януари 2017

София

Обучение „Бизнес продажби и преговори“

Дата:

26 януари 2017, четвъртък

Час:

10:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Venus Conference Center, София, бул. Дондуков 9

За контакти:

+359 885 607 724, E-Mail

Организатори:

Е-training.bg

За събитието

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

Обучението е разработено от консултантите на e-training и e адаптирано към българския пазар и потребители.
Всеки от модулите включва първоначално лекционно обучение, тренинг, казуси за разрешаване – индивидуални и групови, обсъждане на конкретни практически ситуации, въпроси за самостоятелна работа.
Обучението ще приключи с тестова проверка за степента в която обучаемите са възприели знанията и са подготвени за практическото им използване.

Основни теми в програмата

 • Подготовка за бизнес продажба и преговори
  – Установяване на потенциалните клиенти. Правило за трите „П“. Четири лица при вземане решение за покупка – за бизнес клиенти.
  – Методи за достигане до потенциалните клиенти. Практика на българския пазар.
  – Изготвяне профил на клиента – практически тествана методика.
  – Развиване ползите за клиента – практически план.
 • Характеристики на ефективния преговарящ
  – Професионализъм
  – Позитивно мислене
  – Умения за активно слушане
 • Продажбено представяне
  – Техники за осъществяване на контакт. СПИН метод за установяване основните потребности при продажба и преговори.
  – Умението да задаваме въпроси.
  – Планиране на продажбата и продажба на плана – извеждане на потребностите за клиенти търговци. Практически адаптивен подход.
 • Умения за водене на преговори
  – Стратегия на преговорите
  – Фази на преговорите
 • Подготовка
 • Размяна на информация
 • Преговаряне
 • Постигане на съгласие
 • Контрол по изпълнение на договореностите
  – Боравене с отстъпките
  – Техники за въздействие
  – Техники за противодействие
 • Справяне с възраженията на клиентите – търговско преговаряне
  – Какво представляват възраженията? Общи принципи и техники при посрещане на възраженията.
  – Планиране на възраженията. Разбиране на възраженията на клиентите.
  – Основни видове възражения и как да се справяме с всяко едно от тях.
  – Основни принципи при преодоляване на възраженията.
  – Водене на преговори при продажба. Определяне от какво клиента не може да се откаже; от какво може и на каква цена; кое не е важно за него но е важно за нас?
  – Практически способи за водене на преговори при продажбен контакт.
 • Успешно затваряне на продажбата и следпродажбено сътрудничество с клиентите
  – Кога е моментът да се пристъпи към затваряне на продажбата?
  – Метод на 5-те въпроса при затваряне. Разчитане на сигналите за покупка.
  – Какво прави добрият затварящ продажбите – практически изводи.
  – 10-те най резултатни техники за затваряне – адаптация при работа с клиенти-търговци, наблюдения върху българския пазар на бързооборотни стоки.
  – Най-често допусканите грешки – как да ги избегнем?

 

Публикувано на 10 януари

Това обучение ще помогне на участниците да:

– се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите;

– придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори;

– се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори;

– преодоляват външните опити да бъдат манипулирани;

– Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

Публикувано на 10 януари

Нужно е да се свържете с организаторите, за да Ви кажат начален час на събитието, тъй като посоченият е ориентировъчен.

Публикувано на 10 януари