Обучение „Бизнес кореспонденция и делово общуване“

23 октомври 2020

София

Обучение „Бизнес кореспонденция и делово общуване“

Дата:

23 октомври 2020, петък

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а, София

За контакти:

Тодор Стоянов, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

23 октомври 2020 г., 10.00 – 17.30 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Иван Танев – специалист по продажби и водене на търговски преговори

Обучението  се фокусира върху професионалния подход към клиента и изискванията за общуване в бизнес среда.

Цели на обучението: Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните области:

Бизнес етикет и професионално присъствие
Водене на бизнес кореспонденция по e-mail
Провеждане на ефективни изходящи и входящи телефонни разговори
Професионална комуникация на работното място
Организиране и водене на работни срещи
Изграждане на модели на поведение и общуване в бизнес среда

Учебно съдържание: Интерактивно обучение с бизнес симулации, казуси и практически задачи.

Програма на обучението:

Модул 1 – Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Десетте правила за активно слушане. Често допускани грешки. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията. Видове обратна връзка. Вербална и невербална комуникация. Език на тялото – разбиране и влияние. Аспекти на посланието или Защо понякога не се разбираме. Получаване на обратна връзка. Типове възприемане. Типове характери. Комуникация с “трудни” хора.

Модул 2 – Делови гардероб. Всекидневно бизнес облекло. Професионално бизнес облекло за мъжете и жените. Делови етикет и етика. Стил и ниво на езика. Дефиниране на лични цели. Определяне на приоритети. Планиране на работата и срещите. Анализ на продуктите и услугите, сравнени с тези на конкуренцията. АВС анализ на клиентите и продуктите.

Модул 3 – Общуване с клиенти по телефон. Правила за добро поведение. Собствената настройка. Преодоляване на “лични бариери” при встъпването в контакт по телефона. Усмивката, мимиките и жестовете по телефона. Гласът по телефона. Подборът на думите по телефона. Интонация, емоционалност, строеж на фразата. Стандарти за поведение по телефона. Някои грешки при разговор по телефона, които влияят отрицателно върху имиджа. Психологически начини за настройване за успешни телефонни разговори. Настройка на разговора според нивото на компетентност на събеседника ни. Изучаване на потребностите. Основни правила за ефективно възприемане на информацията.

Модул 4 – Протокол – неформална комуникация и поведение при официални срещи, фирмени мероприятия и други. Основни правила за писане и отговаряне на имейли.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Цената включва кафе паузи и обяд.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.