Семинар „Новото данъчно законодателство през 2020г. Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.“

Дата:

29 - 31 ян. 2020, сряда - петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София, хотел Централ****, Бул. Христо Ботев 52, София www.central-hotel.com, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в три отделни модула на
29 – 30 – 31 януари 2020г.:

Новото данъчно законодателство през 2020г.
Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване, ЗДДФЛ, Трудови отношения

Лектори:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА –главен експерт по приходите НАП
ТЕОДОРА ДИЧЕВА – експерт по трудово право

Три модула –– комбиниране по избор на участниците
София, хотел Централ****, Бул. Христо Ботев 52, София
www.central-hotel.com

МОДУЛ 1 29.01.2020г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
Промените в ЗДДС от 2020г.
Актуална практика по ЗДДФЛ
Лектори:
Даниела Петкова – главен експерт по приходите, методолог ЗДДФЛ, НАП
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Теми:
Преглед на промените в ЗДДФЛ от 2020, и на тези, които за първи път се прилагат при годишното облагане на доходите за 2019 г.
Промени в ЗДДС – 2020г.
А. „Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
І. Документи за доказване на ВОД на стока;
– чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
– Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
– регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;
ІІ. Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
– същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
– ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
– тристранни операции;
ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
– същност на схемата;
– доказване – документи – регистри;
Връзка с:
– Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
– ВОД „сам на себе си” по чл. 7, ал. 4 ЗДДС;
– ВОП „сам от себе си” по чл. 13, ал. 3 ЗДДС;
– Някои специфични европейски практики;
Б. Допълнителни теми;
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Сделки с недвижими имоти, чрез продажби на акции и/или дялове;
4. „Нови сгради” в резултат на подобрения – корекции
5. Последователно извършване на еднородна дейност;
6. Привидно несвързани лица;
В. Други промени на ЗДДС
Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,30 – 16ч., почивка 13 – 14ч.

МОДУЛ 2 30.01.2020г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
Промени в ЗКПО от 2020 г.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Теми:
Коментар на промените в ЗКПО през 2020 г.
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
– Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
– Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
– Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
– Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
– Данъчно третиране на дивиденти
– Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди
– Други
Актуална практика по ЗКПО от 2019г.
Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,30 – 16ч., почивка 13 – 14ч.

МОДУЛ 3 31.01.2020г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020г.
Лектори:
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство
Теодора Дичева – експерт по трудово право

09,30ч. – 13,00ч. лектор адв. З. Димитрова
Промените в социалното осигуряване за 2020 г.
Закона за бюджета на ДОО за 2020 г.
Промени в КСО. Други промени.
Внасяне на осигурителни вноски върху изплатени с РКО служебни аванси.
Внасяне на осигурителни вноски върху възнаграждения по граждански договори, сключени със служители по трудов договор с предприятието.
Внасяне на осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения за постигнати резултати.
Внасяне на осигурителни вноски и данък върху социалните разходи.
– Застраховки „Живот“ – Ваучери за храна – Карти за спорт – Ваучери за подаръци
Осигуряване при сумирано изчисляване на работното време.
Съдебна практика.
13 – 14ч. почивка
14,00 – 17,30 ч. лектор: Т. Дичева
Промени в трудовото законодателство от 2020г.
Задълженията на работодателите от началото на 2020 година, предвидени в Кодекса на труда, Закона за хората с увреждания, Закона за здравословните и безопасни условия на труд и Наредбата за работното време почивките и отпуските.
Прилагане от 2020г. на новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Какво да очакват работодателите при влизане в сила на новата Наредба. Ще създаде ли трудности или ще облекчи работодателите и длъжностните лица, занимаващи се с управление на човешките ресурси.
Други актуални теми.

Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,00 – 15,30ч., почивка 13 – 14ч.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Всеки Модул включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, папка и материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ за записване и плащане до 31.12.2019г.
( всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули )

Участие в един модул
150лв. без ддс / съответно 180лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 140лв. без ддс/ съответно 168лв. с ддс

Участие в два модула
280лв. без ддс / съответно 336лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 260лв. без ддс / съответно 312лв. с ддс

Участие в трите модула:
350лв. без ддс / съответно 420лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 330лв. без ддс или съответно 396лв. с ддс

РЕДОВНИ ЦЕНИ СЛЕД 31.12.2019г. ( при наличие на места)

Участие в един модул
170лв. без ддс / съответно 204лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 160лв. без ддс / съответно 192лв. с ддс

Участие в два модула
300лв. без ддс или съответно 360лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 280лв. без ддс или съответно 336лв. с ддс

Участие в трите модула
400лв. без ддс или съответно 480лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
380лв. без ддс или съответно 456лв. с ддс

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR76301078646556

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

При необходимост от нощувки ни изпратете запитване и ще Ви предоставим преференциални цени в хотел Централ и в Хотел Хемус!