Обучение „Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“

Дата:

30 март 2023, четвъртък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 0896 19 19 24, E-Mail

Организатори:

MASTER EVENTS

За събитието

Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза
✓ Цели, действие и приложимост на новия закон.
✓ Задължени лица – работодатели в публичния, частния сектор и общините.
✓ Средства за подаване на сигнали, регистър на сигналите. Документиране.
✓ Глоби и санкции за организациите. Отговорност на лицата, подаващи сигнали.

30 март 2023 – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Законът влиза в сила от 4 май 2023 г., като разпоредбите, касаещи работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, влиза в сила от 17 декември 2023 г.

Законът е задължителен за прилагане от:

работодателите в публичния сектор с изключение на общините с население под под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители; Общините, изключени от обхвата на закона, могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях.
работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква „Б“ и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и 3.

ПОДРОБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО:

https://masterevents.bg/direktiva2019-1937/

 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

130 лв. без ДДС на участник при регистрация до 19.03.2023 г.

Допълнителнa отстъпкa:
– 10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация

РЕГИСТРАЦИЯ