Обучение „Новите дигитални регулации“

Дата:

12 октомври 2022, сряда

Час:

9:00 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Онлайн, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

През юли 2022 г. ЕП одобри дългоочакваните Акт за дигиталните пазари и Акт за дигиталните услуги (DMA и DSA). Двата регламента, които влизат в сила през 2023-2024 г., въвеждат ограничения за таргетираната реклама и профилирането, повече задължения за прозрачност, мерки срещу незаконното съдържание и дезинформацията, изисквания за оперативна съвместимост, задължения за одит и др. Те ще променят сериозно работата на новинарските сайтове, онлайн търговците, агенциите за дигитален маркетинг и др.

Семинарът на 12 октомври 2022 ще се проведе онлайн и се състои от три лекции, които ще разгледат еволюцията на дигиталните регулации и връзката на двата регламента с други (съществуващи или обсъждани) нормативни изисквания. Събитието е практически ориентирано и ще разгледа предимно теми, които засягат българските компании, а не големите дигитални платформи.

Крайна цена: 99 лева

Технически изисквания: Участниците трябва да разполагат със стабилна интернет връзка. По традиция ще се осигури възможност за тест на достъпа и аудио в 17 часа на предходния ден. Линк и указания за достъп ще бъдат изпратени два дни предварително. Презентациите се изпращат заедно с фактурите и най-късно в деня, следващ деня на събитието.

Телефон за допълнителна информация: 02 468 9115