Обучение „Нови задължения и правомощия на ръководителите на образователни институции“

14 - 16 апр. 2020

Банско

Обучение „Нови задължения и правомощия на ръководителите на образователни институции“

Дата:

14 - 16 апр. 2020, вторник - четвъртък

Час:

14:00 - 11:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Grand Hotel Bansko, Банско, ул. „Глазне“ 5

Връзки:

www.responsa.bg

За контакти:

Лияна Ковачева, 0882 272 125, E-Mail

Организатори:

Академия Респонса

За събитието

Първото по рода си интензивно 3 в 1 обучение, което разглежда три актуални въпроса:

+ „Нови задължения и правомощия на ръководителите на образователни институции относно управлението на педагогическия и непедагогическия персонал през учебната 2019-2020 год, съгласно нови нормативни актове, в сила от 2019 година.“
Атестиране на персонала в образователните институции. Оценка на труда. Формиране на работни заплати.  (тема с 1 кредит)
Работно време, почивки и отпуски в образователните институции. Възможностите на работодателя за въвеждане на гъвкави режими на работа. (тема + 1 кредит)

Ще бъдат разгледани въпроси свързани с различните системи за атестиране на персонала, както и различни начини за формирането на работната заплата и обвързването и с квалификацията.

Как да направим оценка на индивидуалното трудово представяне – критерии и показатели?
Как да процедираме при лошо представяне на служителя?
Може ли работодателя да намалява размера на работната заплата? – и още много отговори на казусите в практиката.
Втората тема ще обърне внимание на организиране на работното време, почивки и отпуски. Зимните празнични  и летните месеци са най-подходящи за такъв тип промяна и обучение, тъй като плавно и без стрес може да премине всяка преорганизацията.

В този курс ще бъдат разгледани широките възможности на работодателя при използване на различните видове работно време, както и процедурите при ползване на почивки и отпуски. Често с няколко промени в режима на работата се на наблюдават много положителни изменения както за работодателите, така и за служителите.

Ние знаем добре, колко ценно е времето на всеки работодател и затова събрахме за Вас информацията на едно място. Ако искате да разберете:

кои са неизползваните модели за организация на работното време…
какви са ползите за предприятието от въвеждане на гъвкави режими
кои са новите и неизползвани форми на полагане на труд…
какви са процедурите при различните видове отпуски, които трябва да спазваме…
кои са вътрешните актове, късаещи работното време, почивките и отпуските…
… този курс е за Вас!

Запознайте се с всички подробности и възможности за работодателите, които ще Ви помогнат да оптимизирате процеса на работа.

Като Бонус ще бъде разгледени и „Нови задължения и правомощия на ръководителите на образователни институции относно управлението на педагогическия и непедагогическия персонал през учебната 2019-2020 год, съгласно нови нормативни актове, в сила от 2019 година.“