Обучение „Нови правила за защита на личните данни – GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)“

Приключило

28 септември 2018

София

Обучение „Нови правила за защита на личните данни – GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)“

Дата:

28 септември 2018, петък

Час:

09:00 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, ет.1, ап.1, София, кв. лозенец, бул. Никола Вапцаров 27

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

С влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), през май 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Регламентът ще се прилага, задължително, след 25 май 2018 г. и има за цел да улесни свободното движение на лични данни в ЕС и извън него, като осигури механизми за защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни. След 25 май 2018 г. правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите данните, по отношение на защита на личните данни, ще трябва да се вземат предвид още на етап планиране на всяка конкретна дейност, попадаща в обхвата на GDРR. Промените, въведени с GDРR, водят до изменения в регулаторните политики и в механизмите за прилагането им и са задължителни за администраторите на лични данни.

АУДИТОРИЯ

Управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията, одитори по сигурност на информацията

ТЕМАТИКА

oпределения, използвана терминология и принципи на GDPR;
oсновни права на физическите лица (субекти), кореспондиращи със задълженията на администратора и обработващия лични данни;
правно основание за обработка и притежание на различните видове лични данни, съгласие за обработване на лични данни, изтриване и блокиране на данни – „Право на забрава“;
управление на данните от страна на администраторите и обработващите лични данни – задължения и права;
трансграничен пренос на данни;
надлежни органи, сигнали и глоби при нарушения;
длъжностни лица по сигурност на личните данни;
сигурност и защита на личните данни, законодателство и стандартизация в областта;
кодекси за поведение и задължителни фирмени правила.
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

Какво е новото в управлението на личните данни?

Какви права имат физическите лица?

Какви задължения имат администраторите и обработващите лични данни?

Какъв е обемът на управление на лични данни и какво трябва да се направи?

Трябва ли да имаме отговорно лице по защита на личните данни?

Може ли да се ползват изградени системи за управление и какви?

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Персонално
Публично
Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 626 060 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org
Предстоящи обучения