Обучение „НОВИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ 2018 и 2019 г. Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми и решения от практиката.“

Дата:

4 октомври 2019, петък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио №1

За контакти:

Иво Василев, 0894 765 354, E-Mail

За събитието

04 октомври 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша

ОБУЧЕНИЕТО Е ПОДХОДЯЩО ЗА:
Изпълнители и възложители на обществени поръчки.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:
– Ще бъдат разгледани последните промени в ЗОП и правилника за прилагането му в сила от 1 март 2019 г.
– Актуални моменти и предизвикателства в ЗОП касаещи ИЗПЪЛНИТЕЛИ и ВЪЗЛОЖИТЕЛИ.
– ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – как ще се работи, подготовка на документи, казуси и възможни проблеми.
– Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми от практиката.
– Дискусия с цел решаване на казуси от практиката на участниците.

ТЕМАТИКА НА СЕМИНАРА:

I. Основни предизвикателства в практиката на обществените поръчки:
• Прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
• Електронен ЕЕДОП;
• Използване на капацитета на „трети лица“;
• Използване на капацитета на подизпълнители.

II. Управление на процесите за възлагане на обществени поръчки:
• Прогнозиране, планиране, вътрешни правила;
• Разделяне и обединяване на поръчки, обособени позиции, практиката на АДФИ;
• Защита на лични данни;
• Защита на търговска тайна;

III. Електронни поръчки:
• Нови правила относно електронното възлагане;
• Единна система за възлагане на електронни поръчки;
• Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача;
• Работа на комисията;

IV. Как да защитим правата си:
• Новите правила при обжалване;
• Практика от мониторинга на Агенцията за обществени поръчки;
• Практика на КЗК и ВАС;
• Дискусия.

V. Коментар на новите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки (ЗИДЗОП)

ПРОГРАМА:
09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Работна лекция
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.00 ч. Работна лекция

*С цел по-добро усвояване на материала, местата са ограничени!

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 04 октомври 2019 – Парк хотел Витоша, гр. София

Повече информация: http://www.zoptrainings.com/bg/seminar11.html
e-mail: office@zoptrainings.com