Обучение „НОВАТА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019 / 1937 за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения“

Приключило

25 февруари 2022

Online

Обучение „НОВАТА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019 / 1937 за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения“

Дата:

25 февруари 2022, петък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 0896 19 19 24, E-Mail

Организатори:

Мастър Ивентс ООД

За събитието

Обучението има за цел да разясни изискванията на европейската директива за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения. Директивата предстои да бъде транспонирана със закон в българското законодателство. Нови задължения и очаквани промени през 2022 г. засягащи работодателите и бизнеса.

ВОДЕЩИ ОБУЧЕНИЕТО:

Адв. Михаела Димитрова и адв. Радостина Хаджиева – управляващи съдружници в Адвокатско дружество „Ди­митро­ва и Хаджиева“.

(За повече информация вижте в панела „Лектори“)

ОСНОВНИ ТЕМИ:

1. Цели и действие на директивата – Защо беше приета новата директива и какви са нейните цели? Задължителна ли е директивата в България? Какво трябва да знаем?

2. Задължени лица по директивата;

3. Области, в които се прилага директивата. Засегнати предприятия;

4. Същност на задълженията и забраните за предприятията и критерии за приложимост:

• Подаване на сигнали (вътрешни и външни) от служители;
• Обучение на служителите/изпълнителите;
• Защита на подаващите сигнали за нарушения. Същност;
• Забрана за ответни действия с цел “отмъщение” – мерки, примери;

5. Лица, за които се отнася защитата;

6. Средства за подаване на сигнали:

• Вътрешни канали – процедура в рамките на предприятието;
• Външно подаване на сигнали – чрез компетентни държавни органи; задължения и процедури;
• Публично оповестяване – чрез социални мрежи, онлайн платформи или медии; предпоставки;

7. Отговорност на лицата, подаващи сигнали.

8. Санкции.

ПЪЛНА ПРОГРАМА И РЕГИСТРАЦИЯ от тук.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

95.00 лв. без ДДС на участник при регистрация до 31 януари 2022 г.
След 31.01.2022 г. таксата за участие е 150.00 лв. без ДДС!

Допълнителни отстъпки:
10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

✔ Такса обучение
✔ Подготвени материали от лекторите
✔ Консултации с лекторите по време на обучението

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!