Научно-приложна конференция: BIODIVER-CITY: Укрепване на градското биоразнообразие и екосистемните услуги, за да направят градовете по-устойчиви

Приключило

24 април 2018

София

Научно-приложна конференция: BIODIVER-CITY: Укрепване на градското биоразнообразие и екосистемните услуги, за да направят градовете по-устойчиви

Дата:

24 април 2018, вторник

Час:

09:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Българската академия на науките , София, ул. 15 ноември 1

За контакти:

E-Mail

За събитието

Контекст и цели

 

Ако обмислим опазването на природата или увеличаването на основни екосистемни услуги, ние обикновено мислим за защитени територии, за запазване на ценни екосистеми като горите и влажните зони или за поддържането на селските ландшафти. Но могат ли и градовете да помогнат за постигането на целите и целите на биоразнообразието? Това до голяма степен зависи от количеството, качеството и управлението на градската зелена инфраструктура. Възможно е обаче градовете да помогнат за опазването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги вероятно са подценени.

Целта на тази конференция е да предостави набор от ключови послания и принципи за това как градовете могат да допринесат за регионалната, националната и европейската политика за биологичното разнообразие, целите и задачите.

 

Конференцията ще разгледа следните ключови въпроси:

 

  • Какви са нашите настоящи познания за градското биоразнообразие? Какви показатели се използват и какви са текущите модели и тенденции, които разкриват за градското биоразнообразие?
  • Защо е важно биоразнообразието в градовете? Какви са връзките между градското биоразнообразие и градските екосистемни услуги и благополучието?
  • Дали високото градско биоразнообразие е важно за гражданите и другите заинтересовани страни? Как гражданите могат да наблюдават биоразнообразието?
  • Как може да се проектира и управлява градоустройствената инфраструктура, за да се поддържат и подобряват градското биоразнообразие и екосистемните услуги?