Национална ученическа конференция „Икономика, образование и психология в условията на пандемия“

16 февруари 2021

Online

Национална ученическа конференция „Икономика, образование и психология в условията на пандемия“

Дата:

16 февруари 2021, вторник

Час:

10:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

За събитието

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Национална ученическа конференция на тема: „Икономика, образование и психология в условията на пандемия“, която ще проведе онлайн на 16 февруари 2021 г. в платформата https://meet.google.com/.

Форумът се провежда под патронажа на доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната да изложат своята позиция, идеи и нетрадиционен поглед за отражението на пандемията от COVID-19 върху различните социални сфери – икономика, образование, социални отношения, психологически аспекти на изолацията и т.н. Темата е широко обхватна и всеки ученик може да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него.

В конференцията могат да участват ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в България, независимо от профила им.

Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в бакалавърска степен във висшето училище на най-добре представилите се ученици в конференцията – 1 стипендия от 20% от таксата за обучение за целия период на обучение и 2 стипендии от 10%.

Селекцията на учениците, които ще бъдат отличени със стипендии, ще бъде извършена от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище. Основните критерии за оценяване са:

– Оригиналност и атрактивност при представянето
– Яснота и логичност на изложението
– Умение за аргументиране на собствени идеи и виждания
– Стилово и техническо оформление
– Стил на презентирането

Важни срокове:

– Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 29 януари 2021 г. на следния линк: vuzf.bg/events/registration
– Краен срок за изпращане на пълните доклади: 10 февруари 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg
– Докладите ще бъдат представени под формата на презентации по време на конференцията на 16 февруари 2021 г.
– Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 12 февруари 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Участието в конференцията е без такса.

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

*Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“.

*Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

На база подадените заявки за участие с доклади и пълните доклади ще бъде изготвена програмата на конференцията, която ще бъде публикувана след 10 февруари 2021.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 807, 0888 443 096, е-mail: marketing@vuzf.bg