Национална среща на младежките организации

Приключило

22 - 24 юни 2018

Варна

Национална среща на младежките организации

Дата:

22 - 24 юни 2018, петък - неделя

Час:

14:00

Достъп:

Кандидатстване

Място:

Предстои уточняване, Варна

За контакти:

E-Mail

За събитието

Отново е лято и отново ще се видим във Варна…
От 22 до 24 Юни ще се проведе Национална среща на младежките организации, която цели да подобри имиджа и да повиши капацитета на младежки организации в България.

Как ще стане това?

В рамките на Срещата ще:
– дискутираме предизвикателствата в нашата работа, както и заедно ще очертаем възможните решения;
– имаме пространство за съвместно сътрудничество, общи проекти и споделяне на ресурси;
– представим организациите си и своята дейност на 14-тото Национално младежко изложение;
– се запознаем със застъпничеството и ще го приложим за справяне с предизвикателствата;
– ще надградим и споделим основните ни ценности, които ни обединяват като общност вече 8-ма година.
Паралелно с нашата среща ще се проведе и общо събрание на Национален младежки форум, което е възможност заедно да обсъдим актуални въпроси пред младежките организации.

Кой може да участва?

Представители на младежки организации от цялата страна (до двама представители от организация).
N.B. Препоръчително е в Срещата да вземе участие поне един член на организацията, който има ръководни функции.