Национална конференция „ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г.“

Приключило

21 ноември 2017

София

Национална конференция „ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г.“

Дата:

21 ноември 2017, вторник

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София Хотел Балкан, зала "Средец", София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите организират Национална конференция ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г. на 21 ноември 2017 г., зала „Средец“, „София хотел Балкан“ – 9:30 часа

Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите за седма поредна година организират конференция, на която да бъдат публично дефинирани и дискутирани най-належащите въпроси в областта на пречистването на отпадъчните води на населените места – новите технологии и практики у нас и в чужбина; качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка; ролята на отговорните фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и неправителствените браншови организации, за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др.

 

Контакти:

0888 55 39 50 – Ренета Николова;

0884 20 22 57 / 02 806 2422- Калоян Станчев;

events_vestnikstroitel@abv.bg , news.stroitel@gmail.com

Публикувано на 09 ноември

Такса участие:

– 125 лв. (без ДДС), при плащане с банков превод до 17.11.2017 г.

Забележка: В основание за плащане посочете името на участника. С попълването на настоящата форма заявявате вашето участие във форума.

Публикувано на 09 ноември