Национален семинар „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП“

Приключило

7 октомври 2019

София

Национален семинар „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП“

Дата:

7 октомври 2019, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София, ул. „Росарио” 1

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 

– Стойностните прагове и определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка

 

– Личното състояние на кандидатите и участниците

 

– Критериите за подбор и документите за доказване на съответствието

 

– Третите лица и подизпълнителите

 

– Техническите спецификации

 

– Документацията за обществената поръчка

 

– Новите изисквания към създаването методиката за оценка на офертите

 

– Сроковете за подаване на оферти

 

– Критериите за възлагане – промени в забраната по чл. 33 от ППЗОП

 

– Предоставянето на разяснения

 

– Основанията за прекратяване на процедурата

 

– Запазените обществени поръчки – изменения в уредбата и практиката

 

 

На семинара ще бъдат разяснени регистрацията, същността и начина на работа с Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

 

Ще бъде представена и практика относно административно-наказателната отговорност при възлагането на обществени поръчки.

 

Лектори на семинара са:

– ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА – юрист, експерт по обществени поръчки

 

– АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА – експерт по обществени поръчки

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 10 септември – 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 10 септември – 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници

Таксата за участие включва: лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки.