Национален дебат „Отговорно за здравето – важните политики, ключови предизвикателства, възможни решение“

Приключило

28 февруари 2017

София

Национален дебат „Отговорно за здравето – важните политики, ключови предизвикателства, възможни решение“

Дата:

28 февруари 2017, вторник

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

За контакти:

E-Mail

За събитието

Форумът има за цел да постави на фокус ключовите и значими проблеми в здравеопазването, като даде възможност на представители на политическите партии и коалиции – кандидати за парламентарните избори 2017 в България, да представят визията си и своите ангажименти по 5 теми от определящо значение за сектора:

  • Финансиране на здравната система и развитие на здравноосигурителния модел в България;
  • Профилактика и здравно образование;
  • Лекарствена политика;
  • Кадрова политика;
  • Приоритети на председателството на България на ЕС в сферата на здравеопазването – януари-юни 2018 г.

За участие ще бъдат поканени представители на политическите партии, които според предварителните проучвания на социологическите агенции се очаква да бъдат представени в 44-то Народно събрание след изборите.

Форматът на дебата предвижда всеки от тях да има 3 минути, за да изложи позицията и заложените в предизборната платформа на представляваната от него политическа партия/коалиция идеи, акценти и ангажименти по всяка от очертаните теми.

Изложенията ще бъдат последвани от дискусия с аудиторията – с представителите на съсловните и пациентските организации, представителите на фармацевтичната индустрия, лекари и мениджъри на здравни заведения.

Амбицията на организаторите е чрез този обществено-политически дебат да се подпомогне формулирането на общи решения с гарантирана приемственост от всички отговорни и ангажирани в каузата за здрава нация страни – правителство, медицинска общност, бизнес, пациенти.

Темите и въпросите, както и позициите на партиите, ще бъдат публикувани на специално създадена за целта подстраница към сайта на Национална пациентска организация, на която ще се следи за спазването и прилагането на предложените стратегии и мерки.