Национален бизнес форум 2017 “Предизвикателства и възможности пред бизнеса по време на Българското председателство на Съвета на ЕС”

Приключило

16 ноември 2017

София

Национален бизнес форум 2017 “Предизвикателства и възможности пред бизнеса по време на Българското председателство на Съвета на ЕС”

Дата:

16 ноември 2017, четвъртък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Hilton Sofia, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

“Национален бизнес форум 2017” на тема: “Предизвикателства и възможности пред бизнеса по време на Българското председателство на Съвета на ЕС” се организира от Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК), със специалната подкрепата на “Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия” (ИАНМСП) и “Българска агенция за инвестиции” (БАИ) при Министерство на Икономиката.

Дата и час: 16 ноември 2017 г. от 09.30 до 13.30 часа;
Място: Зала “Мусала” – Хотел Хилтън, София

Официални гости на форума ще бъдат представители на българското правителство, Европейския парламент, Европейската комисия, посланици, представители на местни и европейски бизнес организации и търговски камари.

В рамките на събитието ще бъдат проведени дискусии на теми:

• Българското председателство на Съвета на ЕС – ключов етап в сближаването на народите, икономиките и политиките на Балканите

• Насърчаване на предприемачеството

• Достъп до финанси
– банково, включително и трансгранично банково финансиране
– развитие на алтернативни източници на финансиране; Съюз на капиталовите пазари
– ключовата роля на европейските структурни и инвестиционни фондове – безвъзмездната финансова помощ и финансовите инструменти

• Достъп до пазари
– Единен европейски пазар, Единeн цифров пазар
– Международни пазари – интернационализация на бизнеса
• Правосъдие и административна тежест
• Създаване и достъп до иновации
• Достъп до квалифицирана работна ръка
• Общата селскостопанска политика (ОСП)

След форума, на базата на всички изказвания и препоръки, ще бъде изготвена специална декларация, която ще бъде връчена на официалните и специално отговорни български и европейски власти.

 

ТАКСА УЧАСТИЕ

1. Икономичен пакет: включва участие във всички панели и дискусии, 2 кафе паузи
за членовете на сдружение ОБК – БЕЗПЛАТНО
за нечленуващи в сдружение ОБК – 59.00 лв (край

Публикувано на 07 ноември