Най – актуалното в ЗДДС за 2024г. Важна практика по ЗДДС. Въпроси и отговори.

Дата:

15 май 2024, сряда

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Онлайн обучение на 15.05.2024г.

Най – актуалното в ЗДДС за 2024г.
Важна практика по ЗДДС
Въпроси и отговори.
Лектор: адв. Росен Русков

Начало 9.30 – 13.30ч.
Онлайн през zoom.us

Теми:
1. Най – актуалното в ЗДДС за 2024г.
-Увеличение на регистрационния праг от 01.01.2025 г.;
-Фискален бон в търговски обект, издаван по електронен път – чл. 118, ал. 21 ЗДДС;увеличаване глобите за неиздаване на „касова бележка” – чл. 185 ЗДДС;
Предвижда се глоба за недеклариране на „касови наличности”
-Удължаване срокът на действие на 9% ДДС ставка за „ресторантьори” до 31.12.2024 г. и срокът на 9% ДДС ставка за „туроператори” и „фитнеси” до 30 юни 2024 г.; удължава се срокът на действие на „0” ставка за хляб и брашно до 30 юни 2024 г.;
-Цялостно преформулиране на чл. 80, ал. 2 ЗДДС – неизвършване на корекции на приспаднат ДК при брак, липси и т.н.;
-Допълнения към чл. 102 ЗДДС, относно фактуриране на доставки, извършени преди регистрация по ДДС, по които се дължи ДДС от доставчика;
-Внасяне на ДДС при митнически внос на стоки;
Внасяне на ДДС от митнически посредник
Внасяне на ДДС чрез ПОС терминал чл. 90, ал. 1 ЗДДС;
Документиране на платен ДДС при внос – чл. 71, т. 3 ЗДДС;
Отсрочено плащане на ДДС при централизирано оформяне на внос –
чл. 57е – 57з;
-Произнасяне на НАП по искане за корекция на данъчна основа по чл. 126б ЗДДС;
-Чл. 26, ал. 7 ЗДДС – разширяване на обхвата на данъчната основа за облагане при лично потребление;
-Промяна на чл. 176в, ал. 4 и ал. 16 – обезпечения за потребление на течни горива;
-Други санкции за нарушение на ЗДДС;
2. Важна практика по ЗДДС
3. Въпроси и отговори – текущи и предварително зададени на имейл

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Цена 130 лв. без ддс/ 156 лв. с ддс на човек при записване и плащане  до 10.05.24г.

Цени след 10.05.2024г.:
150лв. без ддс / 180лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддс/ 168лв. с ддс/ за участник

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 90лв. без ддс / 108лв. с ддс за един участник
Върху тази цена отстъпки не се прилагат.

Обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен текстови материал изпратен на Вашия имейл

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom един ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една платена такса може да се включи един участник на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.
Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 14.05.2024г.