СЪБИТИЕТО Е ОТМЕНЕНО. Място на стопанска дейност и постоянен обект за ДДС цели“

Приключило

31 октомври 2019

София

СЪБИТИЕТО Е ОТМЕНЕНО. Място на стопанска дейност и постоянен обект за ДДС цели“

Дата:

31 октомври 2019, четвъртък

Час:

08:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, София

За контакти:

Елинка Рашкова, 0879 54 54 26, 02 974 17 79, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

РААБЕ България има удоволствието да Ви покани на
практически семинар:

МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ
ЗА ДДС ЦЕЛИ

Лектори: Анелия Татарова, адвокат данъчно право и Теодосия Кирилова, адвокат

Дата: 31.10.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Финансови мениджъри, главни счетоводители, управители, финансови анализатори

Предимства за участниците в семинара: С оглед развитието на данъчните практики в България и в световен мащаб Ви представяме първото по рода си практическо обучение за България – място на стопанска дейност (МСД) и постоянен обект за ДДС цели. Целта на обучението е да разясни две от най-спорните и създаващи трудности за бизнеса понятия в данъчното право чрез практически примери и казуси.

                                              Програма на събитието:

08:00 – 08:30 ч. Регистрация на участниците
08:30 – 10:30 ч.
I. МСД – понятие и същност
Първата тема от обучението ще разгледа понятието за МСД. Ще бъдат анализирани и коментирани дефинициите на МСД по националното право и СИДДО. Съотношение между двете дефиниции.
II. Наличие или липса на МСД съгласно СИДДО. Видове МСД
Вторият панел ще разгледа чл. 5 от Модела на СИДДО на ОИСР, дефиниращ МСД и използван от България при сключване на СИДДО. Ще разискваме съотношението между отделните алинеи на чл. 5. Ще обсъдим конкретни примери от практиката на ВАС и най-често срещаните проблеми.
1. Обща дефиниция за МСД – чл. 5, ал. 1
• Елементи за наличие на МСД – анализ и съотношение между отделните елементи
• Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
• Казуси
10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза
11:00 – 12:30 ч.
2.Примери за МСД – чл. 5, ал. 2
• Анализ на примерите за МСД и съотношение на ал. 2 с общата дефиниция
• Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
• Казуси
3. Строителни и монтажни обекти (проектно МСД) – чл. 5, ал. 3
• Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи
• Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
• Казуси
4. Подготвителни и спомагателни дейности – чл. 5, ал. 4
• Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи
• Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
• Казуси
5. Зависими и независими представители (агентско МСД) – чл. 5, ал. 5 и 6
• Анализ и отлики между зависимите и независимите представители. Съотношение с предходните алинеи
• Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
• Решаване на казуси
6. Дъщерни дружества – чл. 5, ал. 7
• Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи
• Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
• Решаване на казуси
12:30 – 13:30 ч. Обяд
13:30 – 15:00 ч.
III. Анализ на дефиницията на МСД на всички СИДДО на България
Третата тема ще предостави обобщение и анализ на дефиницията на МСД във всички СИДДО, сключени от България, както и най-често срещаните разлики с Модела на ОИСР.
IV. Постоянен обект за ДДС цели
В четвъртия панел ще бъде разгледана концепцията за постоянен обект в областта на ДДС в европейските и българските законодателство и практика. Акцентът ще бъде практическото значение на понятието. Всяка от изследваните теми ще бъде разгледана през перспективата на казуси, решавани от СЕС и ВАС, както и становища на данъчната администрация.
4.1. Концепцията за постоянен обект и нейното значение в областта на ДДС
• Създаване и законодателната рамка
• Определение в европейското и българското ДДС законодателство
• Развитие и анализ на европейската съдебната практика
4.2. Концепцията за постоянен обект след Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011
• Легалната дефиниция – анализ и значение
• „Активен“ и „пасивен“ постоянен обект – взаимодействие и значение
• Анализ на данъчната и съдебната практика
15:00 – 15:30 ч. Кафе-пауза
15:30 – 17:00 ч.
4.3. Аспекти на взаимоотношенията между данъчно задължено лице и негов постоянен обект
• Критериите за постоянен обект
• ДДС третиране на реципрочни доставки на стоки и услуги
• Анализ на данъчна и съдебна практика
4.4. Право на данъчен кредит на данъчно задължено лице и негов постоянен обект
• Ред за упражняване на право на данъчен кредит – критерии и значение
• Пълен или частичен данъчен кредит – изчисляване на пропорция
• Анализ на данъчна и съдебна практика
4.5. Постоянен обект в условията на дигиталната икономика – новости и предизвикателства
V. Общ панел за МСД и постоянен обект
17:15 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

Вход на събитието: С предварителна регистрация! Местата са ограничени!

Супер ранна регистрация и плащане до 18 септември 2019 г. включително – 246 лв. с ДДС;

Ранна регистрация и плащане от 19 септември до 10 октомври 2019 г. включително– 264 лв. с ДДС;

Регистрация и плащане след 11 октомври 2019 г. – 270 лв.

Други отстъпки не се предвиждат!

ВАЖНО!

Комбинирана цена за всички участници, които едновременно се регистрират и за семинара на 30 октомври 2019 г. – Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО с лектор адв. Анелия Татарова

Супер ранна регистрация и плащане до 18 септември 2019 г. включително – 480 лв. с ДДС;

Ранна регистрация и плащане от 19 септември до 10 октомври 2019 г. включително – 516 лв. с ДДС;

Регистрация и плащане след 11 октомври 2019 г. – 540 лв.

Други отстъпки не се предвиждат!

За регистрация: https://expert.raabebg.com/seminari/myasto-na-stopanska-deynost-i-postoyanen-obekt-za-dds-celi